Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem1015010374 81795 10871820
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców1015010374 81795 10871820
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Damnica31115245969Wójt3
gm. Dębnica Kaszubska6915103857Wójt3
gm. Główczyce12131583944Wójt3
gm. Kępice771542450Burmistrz3
gm. Kobylnica61115103745Wójt2
gm. Potęgowo5131575969Wójt6
gm. Słupsk81415123436Wójt2
gm. Smołdzino291552746Wójt3
m. Ustka8415102557Burmistrz3
gm. Ustka141215143338Wójt2
Podsumowanie71103150104375511 30
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1gmina Damnica, gmina Potęgowo310 393422
Nr 2gmina Smołdzino, gmina Główczyce, gmina Ustka516 295432
Nr 3gmina Słupsk, gmina Dębnica Kaszubska519 040430
Nr 4gmina Kępice, gmina Kobylnica415 592429
Nr 5miasto Ustka413 497428
Podsumowanie 2174 81720141
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 6 10 7 8 7 38
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 4 3 4 5 5 21
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMI SŁUPSKIEJ KWW POROZUMIENIE-SAMORZĄD-ZIEMIA SŁUPSKA 6 10 10 8 8 42
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNOŚĆ POWIATU SŁUPSKIEGO KWW SAMORZĄDNOŚĆ POWIATU SŁUPSKIEGO 6 9 9 8 8 40
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 10 392 5 635 5 632 54.20%
5 051 89.68%
Tak
Nr 2 16 295 7 786 7 785 47.78%
6 933 89.06%
Tak
Nr 3 19 040 8 609 8 606 45.20%
7 674 89.17%
Tak
Nr 4 15 593 7 369 7 363 47.22%
6 573 89.27%
Tak
Nr 5 13 497 5 713 5 711 42.31%
5 269 92.26%
Tak
Podsumowanie74 81735 11235 09746.91%31 50089.75%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 96353830,59%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2184216,93%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMI SŁUPSKIEJ 110704235,14%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNOŚĆ POWIATU SŁUPSKIEGO 86114027,34%
Podsumowanie31 500141100,00%
Rada Powiatu Słupskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Małek Walentyna59463 9.17%
1151 Kordylas Andrzej50624 12.35%
1161 Zawadzka Barbara Wanda551047 20.73%
241 Walach Arkadiusz Janusz41631 9.10%
243 Zawada Andrzej Robert44575 8.29%
2151 Lewkowicz Ewa57421 6.07%
2156 Gonera Paweł54348 5.02%
2162 Sasko Edward62524 7.56%
341 Białas Marcin Zbigniew29614 8.00%
3151 Kołodziejski Zdzisław60888 11.57%
3154 Bejnarowicz Ireneusz Łukasz26374 4.87%
3163 Kamiński Zbigniew46437 5.69%
3167 Stus Ryszard Edward57725 9.45%
441 Ziemianowicz Sławomir Aleksander491467 22.32%
4151 Rynda Lidia Elżbieta51546 8.31%
4152 Gryko Magdalena Katarzyna33713 10.85%
4161 Wojtaszek Andrzej42552 8.40%
541 Podruczna-Mocarska Barbara54383 7.27%
5151 Olech Jan611146 21.75%
5152 Lenard Bogumiła51229 4.35%
5161 Bury Andrzej Antoni55343 6.51%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 963538630,59%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2184216,93%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMI SŁUPSKIEJ 1107042935,14%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNOŚĆ POWIATU SŁUPSKIEGO 861140627,34%
Tak
Podsumowanie31 50014121100,00%

Brak plików