Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem6985388 993113 23974321
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców123447 34159 19033001
   gminy do 20 000 mieszkańców5754941 65254 04941320
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Gniew111015116282Burmistrz5
gm. Morzeszczyn371541015Wójt1
gm. Pelplin121115155459Burmistrz3
gm. Subkowy3101551721Wójt1
gm. Tczew121115174451Wójt2
m. Tczew33423726217Prezydent7
Podsumowanie74539859213445 19
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1miasto Tczew 1 - osiedla: Staszica, Zatorze, Stare Miasto, Czyżykowo, Za Parkiem, Bema, Górki, Kolejarz520 452546
Nr 2miasto Tczew 2 - osiedla: Garnuszewskiego, Nowe Miasto, Prątnica, Bajkowe - Piotrowo, Suchostrzygi726 889671
Nr 3gminy: Gniew, Morzeszczyn415 407540
Nr 4gmina Pelplin312 922528
Nr 5gminy: Tczew, Subkowy413 323640
Podsumowanie 2388 99327225
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD   13   6 5 24
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 10 14 8 6 8 46
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 6 8 8 6 7 35
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM I ODPOWIEDZIALNIE KWW RAZEM I ODPOWIEDZIALNIE 10 14 8 4 5 41
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOCIEWSKI KLUB REGIONALNY KWW KOCIEWSKI KLUB REGIONALNY 10 13 8 6 7 44
17 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE NA PLUS KW POROZUMIENIE NA PLUS 10 9 8   8 35
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 20 453 8 096 8 094 39.57%
7 546 93.23%
Tak
Nr 2 26 889 10 920 10 916 40.60%
10 314 94.49%
Tak
Nr 3 15 409 6 521 6 515 42.28%
5 872 90.13%
Tak
Nr 4 12 922 5 785 5 783 44.75%
5 235 90.52%
Tak
Nr 5 13 325 5 869 5 869 44.05%
5 394 91.91%
Tak
Podsumowanie88 99837 19137 17741.77%34 36192.43%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1858245,41%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 90124626,23%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 55613516,18%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM I ODPOWIEDZIALNIE 36044110,49%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOCIEWSKI KLUB REGIONALNY 76414422,24%
17 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE NA PLUS 66853519,46%
Podsumowanie34 361225100,00%
Rada Powiatu Tczewskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Nowicki Henryk56539 7.14%
151 Dzwonkowski Tadeusz Adam48709 9.40%
1151 Sosnowski Witold46892 11.82%
1161 Ackerman Stanisław Marian52486 6.44%
1171 Wiórek Mariusz Wojciech46410 5.43%
241 Olejnik Jerzy Adam59760 7.37%
243 Trzciński Marek Antoni55484 4.69%
2413 Żygowski-Arski Roman28288 2.79%
251 Quella Wiesława Anna57891 8.64%
2152 Matysiak Barbara50211 2.05%
2162 Kiedrowski Ludwik Stefan61330 3.20%
2172 Gajewska Alicja Teresa49438 4.25%
341 Szulc Wojciech47509 8.67%
3161 Puczyński Józef Franciszek67920 15.67%
3165 Lamkiewicz Stanisław Julian55226 3.85%
3171 Mosiński Maciej Adam49288 4.90%
441 Modrzejewski Marek Bogusław51511 9.76%
4161 Błędzki Tadeusz Kazimierz43557 10.64%
4162 Wasiuk Józef64400 7.64%
541 Pawlusek Waldemar Bogusław50569 10.55%
551 Semborowski Andrzej63201 3.73%
5171 Odya Piotr33752 13.94%
5172 Resmerowski Tomasz Grzegorz42356 6.60%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1858245,41%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 901246726,23%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 556135316,18%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM I ODPOWIEDZIALNIE 360441210,49%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOCIEWSKI KLUB REGIONALNY 764144622,24%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE NA PLUS 668535519,46%
Tak
Podsumowanie34 36122523100,00%

Brak plików