Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem1016285147 783189 67094721
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców242873 75591 64942011
   gminy do 20 000 mieszkańców81207774 02898 02152710
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Choczewo4111583850Wójt3
gm. Gniewino691561522Wójt1
gm. Linia381591827Wójt1
gm. Luzino781582235Wójt2
gm. Łęczyce6715144486Wójt6
m. Reda9151575050Burmistrz1
m. Rumia17421621178Burmistrz4
gm. Szemud7111573852Wójt3
m. Wejherowo25421517147Prezydent3
gm. Wejherowo10815103558Wójt4
Podsumowanie948516280298705 28
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1miasto: Reda315 916420
Nr 2miasto: Rumia736 244555
Nr 3miasto: Wejherowo737 511564
Nr 4gminy: Choczewo, Łęczyce313 091421
Nr 5gminy: Linia, Luzino, Szemud524 813435
Nr 6gminy: Gniewino, Wejherowo420 208429
Podsumowanie 29147 78326224
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5 6
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD   10 8       18
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 6 14 14 6 10 8 58
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 4 7 14 3 8 6 42
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY POWIAT KWW WSPÓLNY POWIAT 6 14 14 6 7 7 54
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMIA WEJHEROWSKA KWW ZIEMIA WEJHEROWSKA 4 10 14 6 10 8 52
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 15 914 6 642 6 623 41.62%
6 311 95.29%
Tak
Nr 2 36 249 16 902 16 874 46.55%
16 070 95.24%
Tak
Nr 3 37 522 18 517 18 426 49.11%
17 476 94.84%
Tak
Nr 4 13 083 7 246 7 243 55.36%
6 598 91.09%
Tak
Nr 5 24 817 14 300 14 290 57.58%
12 956 90.66%
Tak
Nr 6 20 209 10 673 10 671 52.80%
9 464 88.69%
Tak
Podsumowanie147 79474 28074 12750.16%68 87592.91%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 2328183,38%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 309285844,90%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 118864217,26%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY POWIAT 177395425,76%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMIA WEJHEROWSKA 5994528,70%
Podsumowanie68 875224100,00%
Rada Powiatu Wejherowskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Conradi Jerzy54958 15.18%
146 Kamiński Marek60872 13.82%
1153 Jarmuż-Kąkol Mirosława Sabina53482 7.64%
241 Domański Jan531996 12.42%
242 Bach Ludwik601217 7.57%
243 Winczewski Leszek461115 6.94%
245 Król Jolanta51661 4.11%
251 Reclaf Witold Grzegorz451379 8.58%
2151 Szalewski Grzegorz541297 8.07%
2152 Klawiter Jan Andrzej59807 5.02%
341 Reszke Józef562888 16.53%
342 Szczygieł Wiesław58946 5.41%
3412 Łukowicz Krzysztof33667 3.82%
351 Gaszta Grzegorz Marek452129 12.18%
352 Rybakowski Wojciech Janusz38518 2.96%
3152 Lisius Gabriela Ewa49820 4.69%
3153 Thiel Jacek Wojciech36908 5.20%
441 Seweryn Wacław561537 23.29%
4151 Daleka Ewa511249 18.93%
4161 Bujanowicz Stanisława61641 9.72%
541 Pelcer Piotr451630 12.58%
548 Hirsch Władysław Wojciech49998 7.70%
551 Słowi Genowefa631292 9.97%
5151 Bistroń Kazimierz Jan471536 11.86%
5152 Kuberna Mirosława49900 6.95%
641 Rytczak Dariusz521043 11.02%
642 Treder Zygmunt Antoni531054 11.14%
644 Szczypior Waldemar37599 6.33%
6151 Dąbrowicz Anna Maria36528 5.58%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 2328183,38%
-
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 30928581544,90%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1188642417,26%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY POWIAT 1773954925,76%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMIA WEJHEROWSKA 59945218,70%
Tak
Podsumowanie68 87522429100,00%

Brak plików