Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem5753733 41142 88933320
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców5753733 41142 88933320
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Dzierzgoń1051581941Burmistrz1
gm. Mikołajki Pomorskie281562232Wójt2
gm. Stary Dzierzgoń3111553750Wójt4
gm. Stary Targ571562745Wójt2
gm. Sztum1361542044Burmistrz3
Podsumowanie33377529125212 12
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gmina Dzierzgoń47 598534
Nr 2Gminy: Mikołajki Pomorskie, Stary Dzierzgoń36 238524
Nr 3Gmina Stary Targ35 072420
Nr 4Gmina Sztum714 503564
Podsumowanie 1733 41119142
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 8 4 6 13 31
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 8 3 3 13 27
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 4 6   10 20
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA POWIŚLA KWW RAZEM DLA POWIŚLA 8 5 6 14 33
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "POWIŚLE" KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "POWIŚLE" 6 6 5 14 31
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 7 592 3 186 3 185 41.95%
2 888 90.68%
Tak
Nr 2 6 238 3 355 3 347 53.66%
3 008 89.87%
Tak
Nr 3 5 072 2 050 2 049 40.40%
1 865 91.02%
Tak
Nr 4 14 505 6 547 6 533 45.04%
5 949 91.06%
Tak
Podsumowanie33 40715 13815 11445.24%13 71090.71%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 25863118,86%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 21792715,89%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 803205,86%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA POWIŚLA 47693334,78%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "POWIŚLE" 33733124,60%
Podsumowanie13 710142100,00%
Rada Powiatu Sztumskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Domańska Elżbieta47207 7.17%
1151 Szewczun Jolanta Marzenna47683 23.65%
1152 Kania Józef Andrzej63184 6.37%
1157 Thiede Waldemar Joachim53206 7.13%
222 Steinborn Bogumiła Maria51312 10.37%
2151 Downarowicz Antoni Ryszard51337 11.20%
2161 Szmiłyk Irena58240 7.98%
321 Grzonka Janusz62152 8.15%
3151 Mojecki Ryszard60205 10.99%
3161 Kaźmierski Wiesław Adam52170 9.12%
421 Cymerys Wojciech49295 4.96%
422 Smoliński Zygmunt66226 3.80%
443 Dobis Tomasz27137 2.30%
4151 Tabor Leszek Jan52810 13.62%
4152 Zwolenkiewicz Zbigniew Jan59223 3.75%
4161 Stec Piotr44598 10.05%
4162 Żółtowski Mariusz Jerzy54159 2.67%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 258631418,86%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 217927215,89%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 803205,86%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA POWIŚLA 476933734,78%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "POWIŚLE" 337331424,60%
Tak
Podsumowanie13 71014217100,00%

Brak plików