Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem1219283138 269171 411118750
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców242749 36560 07145020
   gminy do 20 000 mieszkańców101507688 904111 34073730
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Brenna5151543939Wójt2
gm. Chybie661562756Wójt3
m. Cieszyn27421826192Burmistrz6
gm. Dębowiec571541323Wójt1
gm. Goleszów12101563244Wójt2
gm. Hażlach761542349Wójt4
gm. Istebna641571750Wójt3
gm. Skoczów18321618174Burmistrz5
gm. Strumień761561224Burmistrz1
m. Ustroń1091583139Burmistrz1
m. Wisła881572951Burmistrz3
gm. Zebrzydowice751551640Wójt3
Podsumowanie1188319271283781 34
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Cieszyn628 545653
Nr 2Dębowiec, Goleszów314 480629
Nr 3Hażlach, Zebrzydowice417 975641
Nr 4Chybie, Strumień417 170636
Nr 5Skoczów420 820642
Nr 6Brenna, Ustroń421 147640
Nr 7Istebna, Wisła418 132635
Podsumowanie 29138 26942276
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5 6 7
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 6 4 4 4 5 5 5 33
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 7 4 8 4 8 8 8 47
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 11 6 7 5 8 6 6 49
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEWICA ZIEMI CIESZYŃSKIEJ KWW LEWICA ZIEMI CIESZYŃSKIEJ 5 5 6 8 6 8 5 43
25 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CIESZYŃSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA CIS KWW CIESZYŃSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA 12 6 8 7 8 8 6 55
26 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CIESZYŃSKI RUCH SAMORZĄDOWY KWW CIESZYŃSKI RUCH SAMORZĄDOWY 12 4 8 8 7 5 5 49
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 28 570 12 142 12 137 42.48%
11 573 95.35%
Tak
Nr 2 14 479 6 477 6 469 44.68%
5 949 91.96%
Tak
Nr 3 17 978 7 918 7 895 43.91%
7 415 93.92%
Tak
Nr 4 17 170 7 331 7 327 42.67%
6 681 91.18%
Tak
Nr 5 20 762 9 571 9 566 46.07%
8 890 92.93%
Tak
Nr 6 21 145 9 845 9 838 46.53%
9 050 91.99%
Tak
Nr 7 18 134 9 907 9 903 54.61%
9 080 91.69%
Tak
Podsumowanie138 23863 19163 13545.67%58 63892.88%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 4813338,21%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 165014728,14%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 100954917,22%
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEWICA ZIEMI CIESZYŃSKIEJ 83654314,27%
25 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CIESZYŃSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA CIS 94185516,06%
26 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CIESZYŃSKI RUCH SAMORZĄDOWY 94464916,11%
Podsumowanie58 638276100,00%
Rada Powiatu Cieszyńskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Brachaczek Wojciech Tadeusz501275 11.02%
145 Sabath Beata Bogna48868 7.50%
153 Sikora Florian Jakub46657 5.68%
1253 Kuboszek Ludwik Andrzej69692 5.98%
1255 Macura Ryszard Arkadiusz41524 4.53%
1261 Szczurek Mieczysław Jerzy43773 6.68%
241 Bodak Jarosław Bronisław38463 7.78%
2241 Kubicius Stanisław63749 12.59%
2261 Sikora Jerzy56578 9.72%
341 Ślęk Marcin Rafał371059 14.28%
351 Król Janusz41744 10.03%
3256 Sitek Karol Kazimierz46354 4.77%
3261 Haczek Czesława Ludwika61625 8.43%
451 Pietroszek Krzysztof Czesław55361 5.40%
4241 Gajdzica Karol Stanisław65570 8.53%
4243 Żydek Janusz Mirosław41381 5.70%
4261 Dudkowiak Edward Franciszek69621 9.30%
542 Macura Beata Maria42918 10.33%
551 Dzierżawski Witold Marek61996 11.20%
5241 Brudny Alfred55881 9.91%
5261 Malik Jerzy721135 12.77%
641 Gluza Czesław Tadeusz542045 22.60%
642 Pilch Jerzy Zdzisław491056 11.67%
646 Suchanek Anna57499 5.51%
651 Wasilewska Danuta Maria59685 7.57%
721 Ligocki Bogdan48701 7.72%
742 Nogowczyk Jerzy38405 4.46%
752 Juroszek Janusz35666 7.33%
7251 Kiereś Małgorzata531386 15.26%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 48133318,21%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1650147928,14%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1009549617,22%
Tak
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEWICA ZIEMI CIESZYŃSKIEJ 836543414,27%
Tak
25 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CIESZYŃSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA CIS 941855416,06%
Tak
26 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CIESZYŃSKI RUCH SAMORZĄDOWY 944649516,11%
Tak
Podsumowanie58 63827629100,00%

Brak plików