Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem16240146110 509134 8541111420
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców16240146110 509134 8541111420
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Blachownia8915216184Burmistrz4
gm. Dąbrowa Zielona461573262Wójt4
gm. Janów7715112339Wójt2
gm. Kamienica Polska361592647Wójt2
gm. Kłomnice121215146580Wójt4
gm. Koniecpol7111574552Burmistrz2
gm. Konopiska91115123646Wójt1
gm. Kruszyna471593668Wójt4
gm. Lelów7111585365Wójt5
gm. Mstów11121565366Wójt4
gm. Mykanów111515195050Wójt2
gm. Olsztyn7715132850Wójt2
gm. Poczesna81115113748Wójt4
gm. Przyrów681561623Wójt1
gm. Rędziny67151363109Wójt7
gm. Starcza161551841Wójt3
Podsumowanie111146240171642930 51
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gminy : Blachownia, Konopiska419 592754
Nr 2Gminy : Kamienica Polska, Poczesna, Starcza417 293754
Nr 3Gminy : Kruszyna, Mykanów415 415754
Nr 4Gmina Kłomnice311 254742
Nr 5Gminy : Mstów, Rędziny416 439755
Nr 6Gminy : Dąbrowa Zielona, Koniecpol, Przyrów315 277742
Nr 7Gminy : Janów, Lelów, Olsztyn315 239740
Podsumowanie 25110 50949341
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5 6 7
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 8 8 8 6 8 6 6 50
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 8 8 8 6 8 6 6 50
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 7 8 7 6 7 6 6 47
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 7 7 8 6 8 6 6 48
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE XXI KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE XXI 8 7 8 6 8 6 6 49
25 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "POROZUMIENIE DLA POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO" KWW POROZUMIENIE DLA POWIATU CZ-WSKIEGO 8 8 8 6 8 6 4 48
26 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2010 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2010 8 8 7 6 8 6 6 49
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 19 592 9 497 9 495 48.46%
8 817 92.86%
Tak
Nr 2 17 290 9 656 9 652 55.82%
9 035 93.61%
Tak
Nr 3 15 414 8 083 8 083 52.44%
7 513 92.95%
Tak
Nr 4 11 254 5 753 5 751 51.10%
5 425 94.33%
Tak
Nr 5 16 440 9 038 9 035 54.96%
8 456 93.59%
Tak
Nr 6 15 277 8 147 8 145 53.32%
7 352 90.26%
Tak
Nr 7 15 240 9 404 9 403 61.70%
8 612 91.59%
Tak
Podsumowanie110 50759 57859 56453.9%55 21092.69%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 77805014,09%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 111655020,22%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 94524717,12%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 59934810,85%
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE XXI 3643496,60%
25 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "POROZUMIENIE DLA POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO" 90924816,47%
26 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2010 80854914,64%
Podsumowanie55 210341100,00%
Rada Powiatu w Częstochowie - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 KURKOWSKI PIOTR31352 3.99%
141 BADORA JACEK WOJCIECH34394 4.47%
1251 CHUDZIK MIECZYSŁAW601104 12.52%
1252 ROTHER ANTONI PAWEŁ52724 8.21%
211 PATORSKI ANDRZEJ ADAM71335 3.71%
221 KUBAT ANDRZEJ551251 13.85%
241 KRAKOWIAN JANUSZ HENRYK55741 8.20%
242 GOLDSZTAJN ANDRZEJ KRZYSZTOF421150 12.73%
311 MIELCZAREK BOGUSŁAW STANISŁAW64641 8.53%
321 KWAPISZ ANDRZEJ PIOTR65782 10.41%
322 WOCHAL ADAM53627 8.35%
351 PALUTEK IGNACY63496 6.60%
416 MIZERA BARBARA MARIA51436 8.04%
451 BURZYŃSKA LIDIA EWA46394 7.26%
4261 MIARZYŃSKI JAN MARIAN51468 8.63%
526 TOMCZYK MARIOLA BOŻENA49356 4.21%
551 KNAPIK GRAŻYNA KRYSTYNA57692 8.18%
5251 CAŁUSIŃSKA URSZULA MARIANNA64806 9.53%
5261 BORAL EUGENIUSZ JAN51483 5.71%
621 KASIURA HENRYK ADAM58712 9.68%
641 RYDZEK JAROSŁAW KRZYSZTOF35849 11.55%
6251 HYLA ROMAN IGNACY55573 7.79%
722 DZIURA MARIANNA IRENA57936 10.87%
741 MANISZEWSKA MARZENA MONIKA38596 6.92%
7261 DUL MIROSŁAW431022 11.87%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 778050414,09%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1116550620,22%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 945247517,12%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 599348310,85%
Tak
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE XXI 3643496,60%
Tak
25 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "POROZUMIENIE DLA POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO" 909248416,47%
Tak
26 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2010 808549314,64%
Tak
Podsumowanie55 21034125100,00%

Brak plików