Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem81267091 903112 14570431
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121431 36438 82221001
   gminy do 20 000 mieszkańców71056660 53973 32349430
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Gierałtowice6415102156Wójt3
m. Knurów21421624237Prezydent2
gm. Pilchowice661592243Wójt2
m. Pyskowice9151565151Burmistrz2
gm. Rudziniec9121552936Wójt2
gm. Sośnicowice871542038Burmistrz3
gm. Toszek7131563640Burmistrz2
gm. Wielowieś491521728Wójt2
Podsumowanie707012648220529 18
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1miasto Knurów831 364576
Nr 2miasto Pyskowice415 044428
Nr 3gmina Gierałtowice, gmina Pilchowice417 567537
Nr 4gmina Rudziniec, gmina Sośnicowice415 417427
Nr 5gmina Toszek, gmina Wielowieś312 511315
Podsumowanie 2391 90321183
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 16 8 7 7 5 43
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 16 7 6     29
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMI GLIWICKIEJ KWW POROZUMIENIE ZIEMI GLIWICKIEJ 13 5 8 6   32
25 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" 16   8 6 4 34
26 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ 15 8 8 8 6 45
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 31 377 13 827 13 822 44.05%
12 822 92.77%
Tak
Nr 2 15 049 5 683 5 682 37.76%
5 244 92.29%
Tak
Nr 3 17 567 8 974 8 967 51.04%
8 242 91.91%
Tak
Nr 4 15 419 6 190 6 180 40.08%
5 682 91.94%
Tak
Nr 5 12 511 5 501 5 498 43.95%
5 044 91.74%
Tak
Podsumowanie91 92340 17540 14943.68%37 03492.24%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 103004327,81%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 40242910,87%
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMI GLIWICKIEJ 59863216,16%
25 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" 57143415,43%
26 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ 110104529,73%
Podsumowanie37 034183100,00%
Rada Powiatu Gliwickiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Nieszporek Michał Dionizy591094 8.53%
142 Michalski Andrzej42326 2.54%
151 Kościarz Szymon36594 4.63%
1242 Rams Dawid Adam31988 7.71%
1247 Stolarek Krzysztof Eugeniusz46518 4.04%
1251 Michalik Grzegorz Andrzej48589 4.59%
1261 Jurczyga Ewa53900 7.02%
1262 Litwin Bogdan71410 3.20%
241 Adamczyk Sławomir55571 10.89%
242 Awramienko Jacek Jakub39840 16.02%
251 Barańska Agnieszka Krystyna31343 6.54%
2262 Sibielak Henryk Marian52558 10.64%
3243 Ficoń Winfryd66349 4.23%
3251 Sadecki Marian Antoni58611 7.41%
3261 Dombek Waldemar Józef47900 10.92%
3268 Kowol Tomasz Michał40537 6.52%
441 Mamok Tadeusz Sylwester631490 26.22%
442 Kołodziej Leszek Jerzy51690 12.14%
4251 Hosz Andrzej Wojciech52621 10.93%
4261 Stronczek Marcin Antoni60606 10.67%
541 Podbrożny Mariusz Jan42458 9.08%
5261 Kurek Andrzej Mieczysław54949 18.81%
5262 Poloczek Mariusz Krzysztof33574 11.38%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1030043727,81%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 402429210,87%
Tak
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMI GLIWICKIEJ 598632316,16%
Tak
25 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" 571434315,43%
Tak
26 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ 1101045829,73%
Tak
Podsumowanie37 03418323100,00%

Brak plików