Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem91417269 72186 00060720
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121316 97620 65513010
   gminy do 20 000 mieszkańców81206952 74565 34547710
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Kłobuck13321720212Burmistrz4
gm. Krzepice881594465Burmistrz2
gm. Lipie5515133172Wójt5
gm. Miedźno6715123044Wójt1
gm. Opatów6715103149Wójt2
gm. Panki3101595474Wójt5
gm. Popów5715103355Wójt3
gm. Przystajń41215103643Wójt2
gm. Wręczyca Wielka101315286676Wójt2
Podsumowanie6072141108345690 26
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gminy : Opatów, Panki, Przystajń414 500647
Nr 2Gminy : Krzepice, Lipie413 093646
Nr 3Gminy : Miedźno, Popów411 098646
Nr 4Gmina Kłobuck516 976657
Nr 5Gmina Wręczyca Wielka414 054647
Podsumowanie 2169 72130243
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 8 8 8 10 8 42
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 8 8 8 10 8 42
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 8 8 7 9 7 39
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 7 8 8 9 8 40
24 KOMITET WYBORCZY KOALICJA SAMORZĄDOWA KW KOALICJA SAMORZĄDOWA 8 8 8 10 8 42
25 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH W KŁOBUCKU KW STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH 8 6 7 9 8 38
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 14 500 6 785 6 784 46.79%
6 284 92.63%
Tak
Nr 2 13 093 7 254 7 252 55.39%
6 697 92.35%
Tak
Nr 3 11 098 5 716 5 714 51.49%
5 176 90.58%
Tak
Nr 4 16 969 8 576 8 559 50.44%
8 050 94.05%
Tak
Nr 5 14 054 6 672 6 672 47.47%
6 148 92.15%
Tak
Podsumowanie69 71435 00334 98150.18%32 35592.49%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 88634227,39%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 72634222,45%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3142399,71%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 59924018,52%
24 KOMITET WYBORCZY KOALICJA SAMORZĄDOWA 37334211,54%
25 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH W KŁOBUCKU 33623810,39%
Podsumowanie32 355243100,00%
Rada Powiatu w Kłobucku - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Drynda Wiesław Marian50551 8.77%
115 Strugińska Danuta Urszula51405 6.44%
121 Kiepura Henryk40695 11.06%
1253 Kiepura Jerzy51523 8.32%
211 Sieja Stanisław62355 5.30%
222 Pilśniak Zbigniew Adam55555 8.29%
224 Borecki Józef Bronisław57374 5.58%
251 Sądel Jerzy Bogdan51518 7.73%
312 Grzyb Małgorzata Joanna34162 3.13%
321 Sawicki Marek Andrzej43734 14.18%
325 Drabik Henryk54232 4.48%
351 Derejczyk Piotr32567 10.95%
411 Nowak Krzysztof Wiesław56832 10.34%
412 Minkina Roman Bronisław53436 5.42%
421 Biernacki Maciej Piotr36307 3.81%
451 Witek Zenon59545 6.77%
4245 Majchrowski Tomasz39314 3.90%
511 Krawczyk Henryk611170 19.03%
515 Kała Andrzej54270 4.39%
527 Staszczyk Aneta Katarzyna29237 3.85%
551 Szymański Tomasz Marek62416 6.77%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 886342827,39%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 726342722,45%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3142399,71%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 599240418,52%
Tak
24 KOMITET WYBORCZY KOALICJA SAMORZĄDOWA 373342111,54%
Tak
25 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH W KŁOBUCKU 336238110,39%
Tak
Podsumowanie32 35524321100,00%

Brak plików