Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem5872674 57491 46951230
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców242849 28260 12633020
   gminy do 20 000 mieszkańców3451825 29231 34318210
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
m. Łaziska Górne11421520182Burmistrz4
m. Mikołów22421312117Burmistrz2
gm. Ornontowice241541131Wójt1
m. Orzesze121015104064Burmistrz3
gm. Wyry441561740Wójt1
Podsumowanie51268728100434 11
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gmina Mikołów w jej granicach administracyjnych.931 540582
Nr 2Gmina Łaziska Górne w jej granicach administracyjnych.517 742550
Nr 3Gmina Orzesze w jej granicach administracyjnych.415 360538
Nr 4Gminy Ornontowice i Wyry w ich granicach administracyjnych.39 932526
Podsumowanie 2174 57420196
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 17 10 7 6 40
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 11 10 7 4 32
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "OBYWATELSKI KOMITET SAMORZĄDOWY" KWW "OKS" 18 10 8 6 42
25 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "DLA GMINY I POWIATU" KWW "DLA GMINY I POWIATU" 18 10 8 4 40
26 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO KWW POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE 18 10 8 6 42
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 31 549 13 561 13 555 42.96%
12 932 95.40%
Tak
Nr 2 17 742 8 827 8 822 49.72%
8 326 94.38%
Tak
Nr 3 15 363 6 510 6 510 42.37%
6 105 93.78%
Tak
Nr 4 9 936 4 860 4 855 48.86%
4 527 93.24%
Tak
Podsumowanie74 59033 75833 74245.24%31 89094.51%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 62644019,64%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 41223212,93%
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "OBYWATELSKI KOMITET SAMORZĄDOWY" 72794222,83%
25 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "DLA GMINY I POWIATU" 74614023,40%
26 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO 67644221,21%
Podsumowanie31 890196100,00%
Rada Powiatu Mikołowskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Smolorz Lucjan Stefan47572 4.42%
142 Piechula Stanisław Maksymilian471141 8.82%
143 Szołtysek Janina Zofia49485 3.75%
151 Hetmańska Aleksandra Maria50714 5.52%
1241 Muszer Eryk Jerzy66541 4.18%
12418 Gryt Józef Andrzej48371 2.87%
1251 Balcer Marek Antoni531144 8.85%
1252 Zawiszowski Henryk Stefan61492 3.80%
1261 Spałek Wojciech Artur41550 4.25%
2241 Ratka Jan50527 6.33%
2251 Jaroszek Henryk66760 9.13%
2261 Duży Mirosław Piotr521654 19.87%
2262 Kopiec Tadeusz Karol51414 4.97%
2264 Ficek Adam56281 3.37%
351 Kalisz Stefan Alojzy60420 6.88%
3241 Marszolik Tadeusz Piotr51831 13.61%
3251 Pacha Stefania Anna65294 4.82%
3261 Szafraniec Andrzej Gerard51259 4.24%
446 Myszor Adam Paweł21531 11.73%
4241 Pasierbek Jadwiga56466 10.29%
4251 Bijak Sławomir Bolesław63639 14.12%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 626440419,64%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 412232212,93%
Tak
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "OBYWATELSKI KOMITET SAMORZĄDOWY" 727942522,83%
Tak
25 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "DLA GMINY I POWIATU" 746140523,40%
Tak
26 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO 676442521,21%
Tak
Podsumowanie31 89019621100,00%

Brak plików