Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem5812660 26674 62243410
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121333 25641 09320010
   gminy do 20 000 mieszkańców4602327 01033 52923400
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Czerwionka-Leszczyny20321513174Burmistrz2
gm. Gaszowice451572153Wójt2
gm. Jejkowice251531537Wójt2
gm. Lyski11101562433Wójt2
gm. Świerklany63151125116Wójt7
Podsumowanie4326813298413 15
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1gmina Czerwionka-Leszczyny - dzielnice: Leszczyny - osiedle, Leszczyny Stare 39 684424
Nr 2gmina Czerwionka-Leszczyny - dzielnice: Czerwionka, Czuchów, Dębieńsko413 133536
Nr 3gmina Czerwionka-Leszczyny sołectwa: Bełk, Palowice, Szczejkowice, Przegędza, Stanowice, Książenice310 439528
Nr 4gminy: Lyski, Gaszowice, Jejkowice617 956548
Nr 5gmina Świerklany39 054424
Podsumowanie 1960 26623160
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP       8 6 14
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ   4 4 8   16
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA PRZYJAZNY POWIAT KWW PRZYJAZNA GMINA PRZYJAZNY POWIAT 6 8 6   6 26
25 KOMITET WYBORCZY RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA KW RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA 6 8 6 12 6 38
26 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH ROZWOJU GMIN REGIONU RYBNICKIEGO KWW RRG RR 6 8 6 8   28
27 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA SUBREGIONU KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA SUBREGIONU 6 8 6 12 6 38
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 9 684 3 806 3 804 39.28%
3 479 91.46%
Tak
Nr 2 13 133 5 532 5 531 42.12%
5 127 92.70%
Tak
Nr 3 10 439 4 879 4 878 46.73%
4 529 92.85%
Tak
Nr 4 17 955 9 224 9 222 51.36%
8 336 90.39%
Tak
Nr 5 9 054 4 736 4 730 52.24%
4 358 92.14%
Tak
Podsumowanie60 26528 17728 16546.74%25 82991.71%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 41631416,12%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1976167,65%
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA PRZYJAZNY POWIAT 41322616,00%
25 KOMITET WYBORCZY RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA 66143825,61%
26 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH ROZWOJU GMIN REGIONU RYBNICKIEGO 45792817,73%
27 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA SUBREGIONU 43653816,90%
Podsumowanie25 829160100,00%
Rada Powiatu w Rybniku - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
1242 Klasik Alojzy61368 10.58%
1251 Kluczniok Krzysztof Robert59615 17.68%
1271 Krasowska-Salamon Izabella Barbara49485 13.94%
2241 Tokarz Jan43518 10.10%
2251 Kaszek Mariusz Tomasz47697 13.59%
2261 Stencel Romuald Edward71374 7.29%
2271 Brząkalik Jerzy Józef59219 4.27%
3251 Adamiec Eugeniusz Henryk56808 17.84%
3261 Wowra Jacek Władysław46383 8.46%
3271 Kuśka Marian Filip57401 8.85%
441 Mrowiec Damian Franciszek491502 18.02%
447 Czogalla Jacek46474 5.69%
451 Bugdol Paweł Jacek26713 8.55%
4251 Wiśniewska Urszula Małgorzata60418 5.01%
4262 Jochem Jan64496 5.95%
4263 Goworowski Zbigniew41452 5.42%
541 Zniszczoł Piotr Jan43743 17.05%
5251 Kiełkowski Andrzej Antoni55418 9.59%
5271 Mazur Franciszek Jan54624 14.32%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 416314316,12%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 19761617,65%
Tak
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA PRZYJAZNY POWIAT 413226216,00%
Tak
25 KOMITET WYBORCZY RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA 661438525,61%
Tak
26 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH ROZWOJU GMIN REGIONU RYBNICKIEGO 457928417,73%
Tak
27 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA SUBREGIONU 436538416,90%
Tak
Podsumowanie25 82916019100,00%

Brak plików