Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem5755245 60056 46632230
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców5755245 60056 46632230
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
m. Bieruń1141592569Burmistrz4
gm. Bojszowy461551936Wójt2
gm. Chełm Śląski3151574040Wójt2
m. Imielin4151593838Burmistrz2
m. Lędziny101215127791Burmistrz7
Podsumowanie32527542199274 17
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Bieruń615 860329
Nr 2Miasto Lędziny512 938433
Nr 3Miasto Imielin, Gmina Bojszowy, Gmina Chełm Śląski 616 802315
Podsumowanie 1745 6001077
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 5 7 3 15
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA KWW PWS 12 10 6 28
25 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM PIĘCIU GMIN KWW FORUM 5 GMIN 12 9 6 27
26 KOMITET WYBORCZY RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA KW RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA   7   7
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 15 836 7 889 7 887 49.80%
7 298 92.53%
Tak
Nr 2 12 939 6 287 6 285 48.57%
5 941 94.53%
Tak
Nr 3 16 802 10 043 10 036 59.73%
9 132 90.99%
Tak
Podsumowanie45 57724 21924 20853.11%22 37192.41%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 29171513,04%
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 113572850,77%
25 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM PIĘCIU GMIN 70822731,66%
26 KOMITET WYBORCZY RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA 101574,54%
Podsumowanie22 37177100,00%
Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
1241 Berger Józef Franciszek62697 9.55%
1242 Bigos Wiesław50565 7.74%
1243 Pustelnik Bernard Jan46646 8.85%
1251 Plewniok Grzegorz Antoni48618 8.47%
1254 Jach-Sosna Mirosława Elżbieta48448 6.14%
12512 Chajdas Kazimierz Czesław48260 3.56%
251 Palowski Alojzy Leon62368 6.19%
2241 Bania Marek Tadeusz52294 4.95%
2242 Barcik Henryk Klemens49392 6.60%
2249 Spyra Marek Aureliusz31803 13.52%
2251 Żołna Mariusz Rajmund45445 7.49%
3241 Bednorz Bernard Czesław521599 17.51%
3242 Goczoł Walenty Józef53714 7.82%
3243 Kłyk Czesław Augustyn53908 9.94%
3245 Myalska Urszula52766 8.39%
3253 Janota Maria51681 7.46%
3254 Kubica Anna Katarzyna40925 10.13%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 291715113,04%
Tak
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 11357281050,77%
Tak
25 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM PIĘCIU GMIN 708227631,66%
Tak
26 KOMITET WYBORCZY RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA 101574,54%
-
Podsumowanie22 3717717100,00%

Brak plików