Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem1523178121 840152 3231041410
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121426 54032 22020010
   gminy do 20 000 mieszkańców142107495 300120 103841400
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Czernichów551531232Wójt2
gm. Gilowice341572054Wójt4
gm. Jeleśnia11815114994Wójt6
gm. Koszarawa44152830Wójt2
gm. Lipowa771552042Wójt2
gm. Łękawica451541435Wójt3
gm. Łodygowice7515133063Wójt3
gm. Milówka661572762Wójt4
gm. Radziechowy-Wieprz861593784Wójt7
gm. Rajcza7615123266Wójt4
gm. Ślemień34152830Wójt2
gm. Świnna651581833Wójt2
gm. Ujsoły551551534Wójt1
gm. Węgierska Górka8415122658Wójt3
m. Żywiec20421826248Burmistrz4
Podsumowanie10478231108342965 49
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Żywiec626 540777
Nr 2Świnna, Gilowice, Łękawica, Ślemień417 300751
Nr 3Czernichów, Łodygowice, Lipowa524 091758
Nr 4Jeleśnia, Koszarawa312 921635
Nr 5Radziechowy Wieprz, Węgierska Górka521 927766
Nr 6Rajcza, Ujsoły, Milówka419 061746
Podsumowanie 27121 84041333
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5 6
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 12 8 10 6 10 6 52
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 12 8 7 5 10 8 50
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 11 8 8 6 9 5 47
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDÓW KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDÓW 12 8 10 6 10 8 54
25 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBYWATELE DLA ZIEMI ŻYWIECKIEJ KWW OBYWATELE DLA ZIEMI ŻYWIECKIEJ 12 8 9 6 10 8 53
26 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU ŻYWIECKIEGO KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 12 8 10 6 10 8 54
27 KOMITET WYBORCZY PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ KW PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ 6 3 4   7 3 23
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 26 279 14 614 14 589 55.52%
13 720 94.04%
Tak
Nr 2 17 361 10 170 10 167 58.56%
9 234 90.82%
Tak
Nr 3 24 098 12 687 12 683 52.63%
11 541 91.00%
Tak
Nr 4 12 921 9 338 9 334 72.24%
8 595 92.08%
Tak
Nr 5 21 923 11 973 11 957 54.54%
11 063 92.52%
Tak
Nr 6 19 061 10 031 10 028 52.61%
8 971 89.46%
Tak
Podsumowanie121 64368 81368 75856.52%63 12491.81%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 4940527,83%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 91285014,46%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 125984719,96%
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDÓW 112565417,83%
25 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBYWATELE DLA ZIEMI ŻYWIECKIEJ 109375317,33%
26 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU ŻYWIECKIEGO 132715421,02%
27 KOMITET WYBORCZY PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ 994231,57%
Podsumowanie63 124333100,00%
Rada Powiatu w Żywcu - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Płonka Edward60673 4.91%
1511 Setla Wiesław43700 5.10%
1242 Kolanko Robert33359 2.62%
1251 Kliś Jerzy Roman59703 5.12%
1261 Zieliński Andrzej Ryszard511078 7.86%
1262 Seweryn Jacek Józef471141 8.32%
241 Cielas Daniel Mieczysław28533 5.77%
251 Gąsiorek Zbigniew Jan49810 8.77%
2251 Kuniec Marek54949 10.28%
2262 Satława Anna Maria50601 6.51%
341 Kufel Piotr Paweł55752 6.52%
351 Pitera Andrzej Jan531175 10.18%
352 Rokita Roman49675 5.85%
3241 Kucharczyk Stanisław Wojciech38724 6.27%
3261 Knapek Marian Antoni48714 6.19%
452 Jafernik Jan49829 9.65%
4241 Łukańko Olga45557 6.48%
4251 Dybek Franciszek59983 11.44%
551 Witkowski Jan58740 6.69%
5241 Kurowski Marian Józef42454 4.10%
5242 Karpeta Robert Paweł33432 3.90%
5252 Haczek Tomasz Adam52624 5.64%
5261 Skrzyp Władysław Józef50824 7.45%
641 Pytel Tadeusz51729 8.13%
652 Iwanek Adam56723 8.06%
6242 Legierska Aleksandra56906 10.10%
6251 Worek Józef Wojciech61641 7.15%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 4940527,83%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 912850414,46%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1259847719,96%
Tak
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDÓW 1125654617,83%
Tak
25 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBYWATELE DLA ZIEMI ŻYWIECKIEJ 1093753517,33%
Tak
26 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU ŻYWIECKIEGO 1327154521,02%
Tak
27 KOMITET WYBORCZY PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ 994231,57%
-
Podsumowanie63 12433327100,00%

Brak plików