Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem81268361 47074 98170710
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121427 25432 94233010
   gminy do 20 000 mieszkańców71057934 21642 03937700
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Busko-Zdrój33421624226Burmistrz6
gm. Gnojno591562640Wójt3
gm. Nowy Korczyn5101585882Wójt6
gm. Pacanów891582636Wójt1
gm. Solec-Zdrój71115123036Wójt1
gm. Stopnica4141585559Wójt4
gm. Tuczępy3111532331Wójt2
gm. Wiślica5151563737Wójt2
Podsumowanie708312657279547 25
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto i Gmina Busko Zdrój827 254573
Nr 2Gminy: Gnojno, Stopnica, Tuczępy413 416425
Nr 3Gminy: Pacanów, Solec Zdrój410 591428
Nr 4Gminy: Nowy Korczyn, Wiślica310 209422
Podsumowanie 1961 47017148
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 13 4 7 6 30
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 16 8 8 6 38
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 12 5 5 4 26
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ GŁOS W POWIECIE KWW NASZ GŁOS W POWIECIE 16 8 8 6 38
13 KOMITET WYBORCZY "POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE BUSKO-ZDRÓJ" KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE BUSKO-ZDRÓJ 16       16
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 27 174 15 071 15 068 55.45%
14 107 93.62%
Tak
Nr 2 13 422 9 171 9 065 67.54%
8 404 92.71%
Tak
Nr 3 10 595 5 916 5 916 55.84%
5 374 90.84%
Tak
Nr 4 10 217 6 233 6 147 60.16%
5 770 93.87%
Tak
Podsumowanie61 40836 39136 19658.94%33 65592.98%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 40623012,07%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 171853851,06%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 34362610,21%
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ GŁOS W POWIECIE 70473820,94%
13 KOMITET WYBORCZY "POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE BUSKO-ZDRÓJ" 1925165,72%
Podsumowanie33 655148100,00%
Rada Powiatu Buskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
114 Duda Roman Józef67450 3.19%
121 Kolarz Jerzy Adam511867 13.23%
122 Marzec Wiesław Waldemar55742 5.26%
124 Moskal Stanisław53440 3.12%
125 Lasak Grzegorz34659 4.67%
1121 Strzelecki Jacek Józef49483 3.42%
1123 Jastrząb Zbigniew Stanisław49428 3.03%
1131 Skubera Andrzej Adam55481 3.41%
221 Klimczak Stanisław522359 28.07%
224 Zioło Zbigniew Jan66857 10.20%
225 Szczepanik Marek Władysław36723 8.60%
2121 Guz Zofia Teresa58654 7.78%
321 Gądek Andrzej Marcin491368 25.46%
322 Surdel Zbigniew Włodzimierz38329 6.12%
325 Gwóźdź Robert Paweł56405 7.54%
3122 Eliasz Krzysztof Stanisław40702 13.06%
421 Wojtaś Krzysztof45920 15.94%
422 Lasak Andrzej Franciszek39776 13.45%
424 Gajek Krzysztof Antoni45981 17.00%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 406230112,07%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 17185381351,06%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 34362610,21%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ GŁOS W POWIECIE 704738420,94%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY "POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE BUSKO-ZDRÓJ" 19251615,72%
Tak
Podsumowanie33 65514819100,00%

Brak plików