Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem91419672 52890 00073630
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121423 91129 49820010
   gminy do 20 000 mieszkańców81209248 61760 50253620
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Imielno4141574447Wójt3
gm. Jędrzejów20421624225Burmistrz4
gm. Małogoszcz7915204360Burmistrz2
gm. Nagłowice7121593944Wójt3
gm. Oksa51315113739Wójt1
gm. Sędziszów111015214453Burmistrz1
gm. Słupia (Jędrzejowska)4121563340Wójt2
gm. Sobków61315135157Wójt4
gm. Wodzisław9915112732Wójt1
Podsumowanie7396141104342597 21
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Jędrzejów723 911564
Nr 2Małogoszcz39 380526
Nr 3Nagłowice, Oksa, Słupia Jędrzejowska311 734417
Nr 4Sędziszów, Wodzisław517 085537
Nr 5Sobków, Imielno310 418418
Podsumowanie 2172 52823162
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 14 6 4 7 6 37
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 14 6 6 10 5 41
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 14 5 3 10 4 36
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA JĘDRZEJOWSKA KWW WSPÓLNOTA JĘDRZEJOWSKA 14 4 4 5 3 30
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWY KWW BLOK SAMORZĄDOWY 8 5   5   18
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 23 912 12 181 12 175 50.92%
11 396 93.60%
Tak
Nr 2 9 380 5 545 5 545 59.12%
5 253 94.73%
Tak
Nr 3 11 730 6 861 6 840 58.31%
6 244 91.29%
Tak
Nr 4 17 089 8 474 8 467 49.55%
7 645 90.29%
Tak
Nr 5 10 417 6 535 6 487 62.27%
6 035 93.03%
Tak
Podsumowanie72 52839 59639 51454.48%36 57392.56%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 70303719,22%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 147624140,36%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 67993618,59%
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA JĘDRZEJOWSKA 53853014,72%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWY 2597187,10%
Podsumowanie36 573162100,00%
Rada Powiatu Jędrzejowskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Michałkiewicz Henryk59409 3.59%
121 Wnuk Marian Urban54645 5.66%
123 Król Henryk Seweryn62663 5.82%
151 Faryna Paweł Adam36795 6.98%
152 Piszczek Marcin Benedykt33684 6.00%
1123 Zwierzchowski Wojciech Mieczysław37438 3.84%
1125 Kawiorska Renata Maria54505 4.43%
215 Konieczny Tadeusz Edward48467 8.89%
221 Barański Czesław Dominik57550 10.47%
252 Szymański Grzegorz Jan45322 6.13%
321 Kaczmarek Edmund Andrzej522206 35.33%
322 Rudnicki Jerzy Mikołaj60884 14.16%
324 Wawrzyła Leszek Jarosław31628 10.06%
421 Baran Ryszard Marek51341 4.46%
423 Ozga Zygmunt Maciej64427 5.59%
424 Kubas-Samociuk Ewa Maria56894 11.69%
452 Jaros Piotr Jacek44330 4.32%
4131 Chmaruk Krzysztof52376 4.92%
511 Baran Henryk64656 10.87%
521 Kowalczyk Stanisław701408 23.33%
551 Huk Zbigniew Stanisław43591 9.79%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 703037319,22%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 14762411040,36%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 679936518,59%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA JĘDRZEJOWSKA 538530214,72%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWY 25971817,10%
Tak
Podsumowanie36 57316221100,00%

Brak plików