Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem5756529 86636 44526320
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców5756529 86636 44526320
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Bejsce3131544553Wójt4
gm. Czarnocin3141542830Wójt2
gm. Kazimierza Wielka12151586666Burmistrz5
gm. Opatowiec3121552428Wójt2
gm. Skalbmierz5111583748Burmistrz2
Podsumowanie26657529200225 15
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gminy: Bejsce, Opatowiec36 737633
Nr 2Gminy: Czarnocin, Skalbmierz59 079761
Nr 3Gmina Kazimierza Wielka714 050673
Podsumowanie 1529 86619167
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 6 10 14 30
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 6 10 14 30
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 4 5 10 19
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWÓJ SAMORZĄD ZIEMI KAZIMIERSKIEJ KWW TWÓJ SAMORZĄD ZIEMI KAZIMIERSKIEJ 6 10 14 30
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA WSI I MIAST KWW RAZEM DLA WSI I MIAST 5 10 7 22
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2010 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2010 6 10 14 30
15 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA   6   6
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 6 755 3 670 3 668 54.30%
3 466 94.49%
Tak
Nr 2 9 077 4 558 4 557 50.20%
4 316 94.71%
Tak
Nr 3 14 050 7 133 7 129 50.74%
6 659 93.41%
Tak
Podsumowanie29 88215 36115 35451.38%14 44194.05%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 19233013,32%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 60393041,82%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 978196,77%
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWÓJ SAMORZĄD ZIEMI KAZIMIERSKIEJ 22153015,34%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA WSI I MIAST 662224,58%
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2010 23403016,20%
15 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA 28461,97%
Podsumowanie14 441167100,00%
Rada Powiatu Kazimierskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
112 Pluta Marek54243 7.01%
121 Stoksik Adam Ludwik301162 33.53%
122 Wicher Krystyna31387 11.17%
221 Nowak Jan52813 18.84%
222 Urantówka Bogusław49214 4.96%
224 Bondaś Teresa46205 4.75%
225 Jakubas Zbigniew Dariusz36358 8.29%
2123 Kocela Antoni Stanisław52160 3.71%
311 Olejarski Marek Wojciech46188 2.82%
321 Trzaska Waldemar44771 11.58%
323 Bucki Michał30357 5.36%
325 Augustyn Marek Piotr38230 3.45%
3121 Bojanowicz Jerzy Wacław51387 5.81%
3141 Bodzioch Adam Andrzej54233 3.50%
3142 Klimek Krzysztof56223 3.35%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 192330213,32%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 603930941,82%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 978196,77%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWÓJ SAMORZĄD ZIEMI KAZIMIERSKIEJ 221530215,34%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA WSI I MIAST 662224,58%
-
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2010 234030216,20%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA 28461,97%
-
Podsumowanie14 44116715100,00%

Brak plików