Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem81266370 15186 07966620
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121430 82737 64623010
   gminy do 20 000 mieszkańców71055939 32448 43343610
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Fałków391573146Wójt3
gm. Gowarczów451552568Wójt4
gm. Końskie23421624235Burmistrz6
gm. Radoszyce7111543751Wójt3
gm. Ruda Maleniecka581552643Wójt3
gm. Słupia (Konecka)5111532230Wójt2
gm. Smyków551541956Wójt3
gm. Stąporków141015106090Burmistrz6
Podsumowanie666312644244619 30
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto i Gmina Końskie930 8276108
Nr 2Miasto i Gmina Stąporków515 324660
Nr 3Gminy: Radoszyce, Ruda Maleniecka, Fałków414 342749
Nr 4Gminy: Gowarczów, Słupia, Smyków39 658530
Podsumowanie 2170 15124247
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 18 10 8 6 42
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 18 10 8 6 42
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 18 10 8 6 42
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 18 10 8 6 42
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNI ZIEMI KONECKIEJ KWW SAMORZĄDNI 18 10 6   34
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD KONECKI 2010 KWW SAMORZĄD KONECKI 2010 18 10 6 6 40
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "KONECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" KWW "KONECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA"     5   5
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 30 845 16 612 16 597 53.81%
15 547 93.67%
Tak
Nr 2 15 327 8 522 8 518 55.58%
7 742 90.89%
Tak
Nr 3 14 333 8 949 8 948 62.43%
7 972 89.09%
Tak
Nr 4 9 655 6 137 6 133 63.52%
5 449 88.85%
Tak
Podsumowanie70 16040 22040 19657.29%36 71091.33%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 75494220,56%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 65204217,76%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 61914216,86%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 68124218,56%
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNI ZIEMI KONECKIEJ 49853413,58%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD KONECKI 2010 41924011,42%
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "KONECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" 46151,26%
Podsumowanie36 710247100,00%
Rada Powiatu Koneckiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Plech Robert Piotr35731 4.70%
112 Jasiński Krzysztof Tomasz54628 4.04%
121 Pasterczyk Kazimierz Wacław67369 2.37%
141 Cichocki Michał Ryszard441059 6.81%
152 Gąszcz Marian52532 3.42%
153 Lasota Jarosław Andrzej54655 4.21%
1121 Obratański Krzysztof Marek51753 4.84%
11218 Rąbalski Jerzy Grzegorz47393 2.53%
1132 Obara Helena59390 2.51%
211 Skowron Wiesław Józef62397 5.13%
221 Kurcbart Czesław60512 6.61%
241 Wojcierowski Krzysztof48338 4.37%
251 Gręda Paweł Wojciech51297 3.84%
2121 Gula Leon58377 4.87%
311 Pękala Michał33796 9.98%
321 Soboń Bogdan Marian48992 12.44%
323 Michalska Marianna Grażyna48347 4.35%
351 Leśniewicz Danuta53845 10.60%
413 Biegaj Renata43444 8.15%
422 Król Marian Marek46378 6.94%
442 Prasał Jan Marcin45469 8.61%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 754942520,56%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 652042517,76%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 619142316,86%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 681242418,56%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNI ZIEMI KONECKIEJ 498534313,58%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD KONECKI 2010 419240111,42%
Tak
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "KONECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" 46151,26%
-
Podsumowanie36 71024721100,00%

Brak plików