Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem81209845 93356 80352620
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców81209845 93356 80352620
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Baćkowice4121563745Wójt2
gm. Iwaniska6121593743Wójt1
gm. Lipnik4121594047Wójt3
gm. Opatów1491583767Burmistrz2
gm. Ożarów111515127474Burmistrz5
gm. Sadowie3131585766Wójt4
gm. Tarłów61315106168Wójt4
gm. Wojciechowice4121565262Wójt4
Podsumowanie529812068395472 25
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Opatów, Sadowie513 835549
Nr 2Baćkowice, Lipnik, Iwaniska614 586650
Nr 3Ożarów, Tarłów, Wojciechowice617 512658
Podsumowanie 1745 93317157
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 10 8 11 29
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 10 12 12 34
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 9 6 12 27
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 10 12 11 33
12 KOMITET WYBORCZY OPATOWSKIEGO STOWARZYSZENIA WYBORCÓW "REGION ŚWIĘTOKRZYSKI" KW OSW "REGION ŚWIĘTOKRZYSKI" 10 9 9 28
13 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA   3 3 6
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 13 841 8 416 8 412 60.78%
7 730 91.89%
Tak
Nr 2 14 588 8 535 8 526 58.45%
7 744 90.83%
Tak
Nr 3 17 511 10 870 10 861 62.02%
9 891 91.07%
Tak
Podsumowanie45 94027 82127 79960.51%25 36591.24%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 36712914,47%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 102293440,33%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2336279,21%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 46803318,45%
12 KOMITET WYBORCZY OPATOWSKIEGO STOWARZYSZENIA WYBORCÓW "REGION ŚWIĘTOKRZYSKI" 42232816,65%
13 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA 22660,89%
Podsumowanie25 365157100,00%
Rada Powiatu w Opatowie - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
112 Długosz Janusz58387 5.01%
121 Saramański Gustaw Lucjan54774 10.01%
126 Zięba Zbigniew Stanisław56334 4.32%
151 Grządziel Andrzej49388 5.02%
1121 Wróblewski Krzysztof Adam46436 5.64%
223 Walas Zbigniew39460 5.94%
224 Serwinowska Maria Zofia57500 6.46%
225 Wołcerz Zbigniew Jarosław45768 9.92%
252 Słowik Wiesława Grażyna56919 11.87%
254 Frejlich Alicja56260 3.36%
2122 Zdyb Wojciech Piotr31356 4.60%
311 Walczyk Leszek Jan56398 4.02%
321 Włodarczyk Bogusław531539 15.56%
322 Dwojak Jacek Daniel50623 6.30%
324 Mazurkiewicz Krzysztof63406 4.10%
351 Machul Roman Zenon43362 3.66%
3121 Kornacka Bożena Danuta51618 6.25%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 367129214,47%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1022934840,33%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2336279,21%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 468033418,45%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY OPATOWSKIEGO STOWARZYSZENIA WYBORCÓW "REGION ŚWIĘTOKRZYSKI" 422328316,65%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA 22660,89%
-
Podsumowanie25 36515717100,00%

Brak plików