Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem5815234 42542 03433320
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121418 10222 07716010
   gminy do 20 000 mieszkańców4604816 32319 95717310
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Działoszyce6131594753Burmistrz4
gm. Kije4131574044Wójt3
gm. Michałów4121575870Wójt4
gm. Pińczów16421727190Burmistrz6
gm. Złota3101562435Wójt2
Podsumowanie33528136196392 19
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto i gmina Pińczów918 102789
Nr 2Miasto i gmina Działoszyce, Gmina Kije, Gmina Michałów, Gmina Złota816 323770
Podsumowanie 1734 42514159
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 18 15 33
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 17 14 31
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 10 4 14
12 KOMITET WYBORCZY "POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE PIŃCZÓW" KW "POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE PIŃCZÓW" 6 6 12
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOSPODARNE PONIDZIE KWW GOSPODARNE PONIDZIE 9 5 14
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA PIŃCZOWSKA KWW ZIEMIA PIŃCZOWSKA 18 16 34
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIŃCZOWSKIE POROZUMIENIE SPOŁECZNE KWW PIŃCZOWSKIE POROZUMIENIE SPOŁECZNE 11 10 21
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 18 108 10 125 10 118 55.88%
9 687 95.74%
Tak
Nr 2 16 324 10 098 10 098 61.86%
9 169 90.80%
Tak
Podsumowanie34 43220 22320 21658.71%18 85693.27%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 54253328,77%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 53343128,29%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1316146,98%
12 KOMITET WYBORCZY "POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE PIŃCZÓW" 682123,62%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOSPODARNE PONIDZIE 741143,93%
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA PIŃCZOWSKA 38673420,51%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIŃCZOWSKIE POROZUMIENIE SPOŁECZNE 1491217,91%
Podsumowanie18 856159100,00%
Rada Powiatu Pińczowskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Spaczyński Sławomir Krzysztof51507 5.23%
112 Szczygieł Roman Marian55246 2.54%
121 Moskwa Jan53566 5.84%
1210 Lechowski Jerzy55244 2.52%
1213 Barna Ryszard Andrzej56382 3.94%
1141 Badurak Włodzimierz Stanisław51613 6.33%
1142 Zachariasz Piotr Krzysztof46317 3.27%
1145 Znojek Jerzy Tadeusz57262 2.70%
1151 Koniusz Zbigniew Adam46424 4.38%
211 Kozera Andrzej Jan571012 11.04%
212 Stępień Władysław62509 5.55%
213 Chałuda Bogusław Adam56744 8.11%
214 Woźniak Jerzy58289 3.15%
221 Kierkowski Zbigniew Julian47505 5.51%
222 Długosz Marek58382 4.17%
225 Mucha Jerzy Piotr57402 4.38%
2141 Musiał Henryka Kazimiera62221 2.41%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 542533628,77%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 533431628,29%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1316146,98%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY "POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE PIŃCZÓW" 682123,62%
-
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOSPODARNE PONIDZIE 741143,93%
-
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA PIŃCZOWSKA 386734420,51%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIŃCZOWSKIE POROZUMIENIE SPOŁECZNE 14912117,91%
Tak
Podsumowanie18 85615917100,00%

Brak plików