Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem91419466 93782 73359630
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121320 63325 20415010
   gminy do 20 000 mieszkańców81209146 30457 52944620
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Dwikozy8131584249Wójt2
gm. Klimontów712151996118Wójt9
gm. Koprzywnica7101563045Burmistrz2
gm. Łoniów41515116363Wójt4
gm. Obrazów51315146169Wójt4
gm. Samborzec591593960Wójt4
m. Sandomierz15321721249Burmistrz5
gm. Wilczyce591552844Wójt3
gm. Zawichost3101553350Burmistrz3
Podsumowanie599414184413747 36
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Sandomierz620 633669
Nr 2Dwikozy, Zawichost311 397527
Nr 3Obrazów, Wilczyce38 696526
Nr 4Samborzec, Klimontów514 353755
Nr 5Koprzywnica, Łoniów411 858539
Podsumowanie 2166 93728216
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 11 5 4 9 7 36
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 12 6 6 10 8 42
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 12 6   8   26
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 12 6 6 10 8 42
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE RAZEM KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE RAZEM 12 4 4 5   25
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ REGION KWW NASZ REGION     6 10 8 24
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SANDOMIERSKIEGO POROZUMIENIA PRAWICY KWW SANDOMIERSKIEGO POROZUMIENIA PRAWICY 10     3 8 21
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 20 656 10 531 10 522 50.94%
9 837 93.49%
Tak
Nr 2 11 417 6 007 6 004 52.59%
5 589 93.09%
Tak
Nr 3 8 698 4 922 4 922 56.59%
4 537 92.18%
Tak
Nr 4 14 369 8 486 8 486 59.06%
7 937 93.53%
Tak
Nr 5 11 858 7 475 7 471 63.00%
6 988 93.54%
Tak
Podsumowanie66 99837 42137 40555.83%34 88893.27%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 35693610,23%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 124924235,81%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2870268,23%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 75134221,53%
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE RAZEM 2618257,50%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ REGION 3171249,09%
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SANDOMIERSKIEGO POROZUMIENIA PRAWICY 2655217,61%
Podsumowanie34 888216100,00%
Rada Powiatu w Sandomierzu - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
113 Tenderowicz Andrzej60352 3.58%
122 Nagórny Ryszard59534 5.43%
142 Szklarska Grażyna Ewa46319 3.24%
152 Mączka Jan59565 5.74%
1121 Gosek Waldemar Krzysztof53302 3.07%
1141 Sobolewski Piotr Kazimierz49725 7.37%
222 Huk Tomasz Józef60862 15.42%
223 Hołody Andrzej Roman50615 11.00%
226 Łukaszek Marek43760 13.60%
321 Ciźla Ryszard61478 10.54%
354 Dąbrowski Ryszard59331 7.30%
3131 Tworek Krzysztof32813 17.92%
421 Kwasek Zygmunt54405 5.10%
426 Galata Leszek28576 7.26%
427 Surowiec Witold Stefan53720 9.07%
451 Lipiński Piotr Paweł39439 5.53%
4131 Stefaniak Witold Stanisław47471 5.93%
521 Dzieciuch Wojciech58795 11.38%
522 Nasternak Zdzisław56861 12.32%
525 Swajda Andrzej41720 10.30%
551 Żuber Jerzy Stanisław48490 7.01%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 356936110,23%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 12492421135,81%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 28702618,23%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 751342421,53%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE RAZEM 26182517,50%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ REGION 31712429,09%
Tak
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SANDOMIERSKIEGO POROZUMIENIA PRAWICY 26552117,61%
Tak
Podsumowanie34 88821621100,00%

Brak plików