Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem81268160 60575 58659530
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121321 91927 20820010
   gminy do 20 000 mieszkańców71057838 68648 37839520
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Bogoria61215135871Wójt3
gm. Łubnice4131563741Wójt2
gm. Oleśnica371552035Wójt2
gm. Osiek81015105478Burmistrz4
gm. Połaniec81515167171Burmistrz3
gm. Rytwiany6111583139Wójt2
gm. Staszów20321823257Burmistrz5
gm. Szydłów4101563044Wójt3
Podsumowanie598112672324636 24
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Staszów721 919894
Nr 2Osiek, Bogoria412 770749
Nr 3Połaniec39 876735
Nr 4Łubnice, Oleśnica, Szydłów, Rytwiany516 040760
Podsumowanie 1960 60529238
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 9   3 4 16
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 13 7 5 10 35
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 8 4 6 6 24
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 14 8 6 10 38
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDU POWIATU STASZOWSKIEGO KWW SAMORZĄDU POWIATU STASZOWSKIEGO 11 6 6 10 33
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA ZIEMIA STASZOWSKA KWW NASZA ZIEMIA STASZOWSKA 14 8     22
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW REGIONALNE FORUM SAMORZĄDOWE KWW REGIONALNE FORUM SAMORZĄDOWE 14 8 6 10 38
15 KOMITET WYBORCZY STRONNICTWO "PIAST" KW "PIAST" 11 8 3 10 32
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 21 920 13 028 13 027 59.43%
12 290 94.34%
Tak
Nr 2 12 773 8 794 8 794 68.85%
8 167 92.87%
Tak
Nr 3 9 876 5 898 5 877 59.51%
5 376 91.48%
Tak
Nr 4 16 065 9 679 9 676 60.23%
8 532 88.18%
Tak
Podsumowanie60 63437 39937 37461.64%34 36591.95%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1818165,29%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 64263518,70%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2802248,15%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 60393817,57%
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDU POWIATU STASZOWSKIEGO 2713337,89%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA ZIEMIA STASZOWSKA 3000228,73%
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW REGIONALNE FORUM SAMORZĄDOWE 86413825,14%
15 KOMITET WYBORCZY STRONNICTWO "PIAST" 2926328,51%
Podsumowanie34 365238100,00%
Rada Powiatu Staszowskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
124 Błażejewska Stanisława Celina60443 3.60%
141 Markowska Henryka56737 6.00%
152 Sierant Damian Kosma60616 5.01%
1131 Kopeć Leszek Marek38506 4.12%
11314 Iskra Andrzej54602 4.90%
1141 Kruzel Andrzej Jan53783 6.37%
11414 Garczewski Romuald49608 4.95%
221 Chudy Jerzy531175 14.39%
222 Chyla Marek Adam48461 5.64%
251 Słodkowski Wacław Adam65279 3.42%
2142 Kozoduj Lucyna Danuta31788 9.65%
341 Strzała Grzegorz49339 6.31%
3121 Gad Ryszard Andrzej53550 10.23%
3144 Nowak Jacek37599 11.14%
422 Siekierski Adam59462 5.41%
451 Rajca Grzegorz Marek36645 7.56%
455 Wójtowicz Michał30289 3.39%
4142 Bąk Janusz42790 9.26%
4143 Złotnik Janina59284 3.33%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1818165,29%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 642635418,70%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 28022428,15%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 603938417,57%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDU POWIATU STASZOWSKIEGO 27133317,89%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA ZIEMIA STASZOWSKA 30002228,73%
Tak
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW REGIONALNE FORUM SAMORZĄDOWE 864138625,14%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY STRONNICTWO "PIAST" 2926328,51%
Tak
Podsumowanie34 36523819100,00%

Brak plików