Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem6964638 18847 66643510
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121416 55220 53519010
   gminy do 20 000 mieszkańców5754221 63627 13124500
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Kluczewsko451531332Wójt2
gm. Krasocin61015153545Wójt2
gm. Moskorzew491584055Wójt3
gm. Radków381532238Wójt2
gm. Secemin71015104363Wójt4
gm. Włoszczowa19421723219Burmistrz5
Podsumowanie43469646176452 18
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gmina Włoszczowa716 552778
Nr 2Gmina Kluczewsko, Gmina Krasocin612 842891
Nr 3Gmina Moskorzew, Gmina Radków, Gmina Secemin48 794750
Podsumowanie 1738 18822219
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 14 12 8 34
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 14 12 8 34
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 7 9   16
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 14 11 8 33
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PONADPARTYJNE POROZUMIENIE WŁOSZCZOWSKIE KWW PONADPARTYJNE POROZUMIENIE 10 12 6 28
13 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "WŁOSZCZOWA-STOP PODZIAŁOM" KW "WŁOSZCZOWA-STOP PODZIAŁOM" 7 11 8 26
14 KOMITET WYBORCZY SPOŁECZNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "RAZEM" KW SPS "RAZEM"   12 4 16
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STOWARZYSZENIA ROZWOJU ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ KWW STOW. ROZWOJU ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ 12 12 8 32
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 16 552 9 861 9 858 59.56%
9 257 93.90%
Tak
Nr 2 12 843 7 691 7 687 59.85%
6 883 89.54%
Tak
Nr 3 8 793 5 436 5 436 61.82%
4 996 91.91%
Tak
Podsumowanie38 18822 98822 98160.18%21 13691.97%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 39543418,71%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 48043422,73%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1268166,00%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 45553321,55%
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PONADPARTYJNE POROZUMIENIE WŁOSZCZOWSKIE 919284,35%
13 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "WŁOSZCZOWA-STOP PODZIAŁOM" 1555267,36%
14 KOMITET WYBORCZY SPOŁECZNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "RAZEM" 652163,08%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STOWARZYSZENIA ROZWOJU ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ 34293216,22%
Podsumowanie21 136219100,00%
Rada Powiatu Włoszczowskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Malinowski Krzysztof Andrzej35615 6.64%
121 Suliga Jerzy Grzegorz49380 4.11%
151 Czechowski Dariusz Andrzej53625 6.75%
157 Pacanowski Rafał Paweł25370 4.00%
1131 Wiśniewski Jerzy Piotr43426 4.60%
1152 Ratusznik Jarosław Krzysztof42592 6.40%
1153 Hamera Zbigniew Piotr42298 3.22%
211 Kowalczyk Andrzej Adam50209 3.04%
221 Bała Jerzy61368 5.35%
222 Zięba Jacek Karol46762 11.07%
251 Pałka Rafał Hubert35402 5.84%
254 Karpiński Łukasz Tomasz24352 5.11%
2151 Łapot Mirosław Czesław43301 4.37%
311 Krzysiek Zbigniew Stanisław52964 19.30%
322 Piekarski Tadeusz Jan56402 8.05%
351 Krzysztofik Sławomir Czesław55277 5.54%
3151 Matyśkiewicz Zbigniew Mieczysław56611 12.23%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 395434318,71%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 480434422,73%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1268166,00%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 455533521,55%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PONADPARTYJNE POROZUMIENIE WŁOSZCZOWSKIE 919284,35%
-
13 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "WŁOSZCZOWA-STOP PODZIAŁOM" 15552617,36%
Tak
14 KOMITET WYBORCZY SPOŁECZNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "RAZEM" 652163,08%
-
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STOWARZYSZENIA ROZWOJU ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ 342932416,22%
Tak
Podsumowanie21 13621917100,00%

Brak plików