Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem5756437 71447 55734230
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców5756437 71447 55734230
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Budzyń5915102734Wójt1
gm. Chodzież8101532737Wójt3
m. Chodzież11151553131Burmistrz2
gm. Margonin5151583737Burmistrz2
gm. Szamocin5151533838Burmistrz3
Podsumowanie34647529160177 11
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1miasto Chodzież716 033451
Nr 2gmina Budzyń36 551315
Nr 3gmina Szamocin35 771318
Nr 4gmina Margonin i gmina Chodzież49 359322
Podsumowanie 1737 71413106
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 14 3 6 6 29
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 14 6 6 8 34
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 9       9
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE 14 6 6 8 34
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 16 033 6 963 6 958 43.40%
6 315 90.76%
Tak
Nr 2 6 551 2 943 2 942 44.91%
2 634 89.53%
Tak
Nr 3 5 770 2 956 2 956 51.23%
2 683 90.76%
Tak
Nr 4 9 368 5 666 5 630 60.10%
5 050 89.70%
Tak
Podsumowanie37 72218 52818 48649.01%16 68290.24%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 29622917,76%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 60053436,00%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 52893,17%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE 71873443,08%
Podsumowanie16 682106100,00%
Rada Powiatu Chodzieskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
112 Skawiński Andrzej53460 7.28%
113 Kłos Czesław Kazimierz66418 6.62%
141 Juraszek Mirosław54554 8.77%
144 Kostrzewa-Lewińska Iwona Anna51310 4.91%
146 Witkowski Piotr40399 6.32%
1151 Zydorczak Henryk Antoni72203 3.21%
1153 Bogdan Eugeniusz65230 3.64%
241 Kubacki Jan Piotr60368 13.97%
2151 Jankowski Piotr42599 22.74%
2152 Koczorowski Eugeniusz35278 10.55%
342 Szwed Andrzej Bogusław58298 11.11%
3151 Hermaszczuk Julian Marian501060 39.51%
3152 Soforek Jacek Rafał39179 6.67%
442 Gimzicki Rafał Piotr35647 12.81%
448 Kubiś Ewa41392 7.76%
4151 Burzyński Wojciech Marcin62714 14.14%
4155 Maternowska Maria63370 7.33%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 296229217,76%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 600534736,00%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 52893,17%
-
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE 718734843,08%
Tak
Podsumowanie16 68210617100,00%

Brak plików