Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem81267169 22087 90965440
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121419 13524 16119010
   gminy do 20 000 mieszkańców71056750 08563 74846430
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
m. Czarnków6151554242Burmistrz2
gm. Czarnków111115103236Wójt1
gm. Drawsko561531427Wójt1
gm. Krzyż Wielkopolski5415112776Burmistrz5
gm. Lubasz5111562836Wójt2
gm. Połajewo491532231Wójt1
gm. Trzcianka19421624230Burmistrz4
gm. Wieleń10111584866Burmistrz5
Podsumowanie657112652237544 21
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Czarnków, Gmina Czarnków517 862658
Nr 2Gmina Połajewo , Gmina Lubasz310 356530
Nr 3Gmina Drawsko, Gmina Krzyż Wlkp.411 769641
Nr 4Miasto i Gmina Trzcianka619 135555
Nr 5Miasto i Gmina Wieleń310 098634
Podsumowanie 2169 22028218
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 9 6 5 8 6 34
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 9 6 8 12 6 41
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 10 6 4 12 6 38
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNI KWW SAMORZĄDNI 10 6 8 11 6 41
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWA WIELKOPOLSKA KWW SAMORZĄDOWA WIELKOPOLSKA 10   8 12 5 35
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA POWIATOWA KWW WSPÓLNOTA POWIATOWA 10 6 8   5 29
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 17 862 8 206 8 206 45.94%
7 317 89.17%
Tak
Nr 2 10 356 5 119 5 113 49.37%
4 419 86.43%
Tak
Nr 3 11 789 5 627 5 624 47.71%
4 951 88.03%
Tak
Nr 4 19 130 9 912 9 911 51.81%
9 062 91.43%
Tak
Nr 5 10 098 5 383 5 383 53.31%
4 893 90.90%
Tak
Podsumowanie69 23534 24734 23749.45%30 64289.5%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 48883415,95%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 66344121,65%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 57313818,70%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNI 43704114,26%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWA WIELKOPOLSKA 51953516,95%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA POWIATOWA 38242912,48%
Podsumowanie30 642218100,00%
Rada Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Tomaszewski Bogdan69524 7.16%
141 Niemiec Maciej48696 9.51%
1155 Pawłowski Waldemar Leopold58323 4.41%
1161 Maszewski Wiesław Andrzej52828 11.32%
1171 Łaszcz Feliks54646 8.83%
221 Rajek Janusz32459 10.39%
2151 Ławiński Piotr Andrzej40636 14.39%
2171 Pertek Jan52585 13.24%
311 Wachowiak Tadeusz Zygmunt63368 7.43%
321 Piątek Zbigniew Mieczysław43342 6.91%
3161 Rybarczyk Wojciech30134 2.71%
3171 Kawczyński Krystian32296 5.98%
411 Mańczak Tadeusz Stanisław57827 9.13%
421 Teterus Tadeusz Krzysztof521010 11.15%
442 Szukajło Robert40667 7.36%
4151 Kozłowski Jan64506 5.58%
4161 Paszko Zbigniew58689 7.60%
4163 Maćkowiak Zbigniew55404 4.46%
511 Pazurek Adam Marian43571 11.67%
521 Rybarczyk Elżbieta43689 14.08%
543 Heppner Krystyna Maria53476 9.73%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 488834315,95%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 663441521,65%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 573138318,70%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNI 437041314,26%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWA WIELKOPOLSKA 519535416,95%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA POWIATOWA 382429312,48%
Tak
Podsumowanie30 64221821100,00%

Brak plików