Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem71116660 79676 57250250
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121322 53327 96017010
   gminy do 20 000 mieszkańców6906338 26348 61233240
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Borek Wielkopolski591542545Burmistrz2
gm. Gostyń17321618196Burmistrz5
gm. Krobia9915133346Burmistrz2
gm. Pępowo4121572934Wójt2
gm. Piaski6121562936Wójt2
gm. Pogorzela4111532331Burmistrz2
gm. Poniec5101553451Burmistrz3
Podsumowanie506611144191439 18
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1gm.Gostyń722 533443
Nr 2gm.Borek Wlkp., gm.Piaski412 785429
Nr 3gm. Pogorzela, gm. Pępowo38 795421
Nr 4gm.Krobia, gm. Poniec516 683435
Podsumowanie 1960 79616128
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 14 8 6 10 38
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 8 8 6 10 32
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 7 5 3 5 20
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWY KOMITET WYBORCZY ZIEMI GOSTYŃSKIEJ KWW SKW ZIEMI GOSTYŃSKIEJ 14 8 6 10 38
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 22 534 10 279 10 278 45.61%
9 328 90.76%
Tak
Nr 2 12 786 6 198 6 198 48.47%
5 352 86.35%
Tak
Nr 3 8 795 4 634 4 561 51.86%
3 953 86.67%
Tak
Nr 4 16 684 8 292 8 194 49.11%
6 929 84.56%
Tak
Podsumowanie60 79929 40329 23148.08%25 56287.45%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 68063826,63%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 36153214,14%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 26432010,34%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWY KOMITET WYBORCZY ZIEMI GOSTYŃSKIEJ 124983848,89%
Podsumowanie25 562128100,00%
Rada Powiatu Gostyńskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Palka Elżbieta521539 16.50%
115 Jędrkowiak Jarosław Michał42424 4.55%
117 Rogala Mikołaj29200 2.14%
1151 Pospieszyński Andrzej Jan52793 8.50%
1152 Marcinkowski Robert341776 19.04%
1154 Dolczewski Aleksander Antoni47442 4.74%
1158 Gorynia Piotr38282 3.02%
214 Nawrocik Krzysztof50319 5.96%
2151 Sikora Janusz Wojciech491127 21.06%
2152 Deutsch Krzysztof48666 12.44%
2153 Marszałek Grzegorz Marek51568 10.61%
322 Kowalczyk Zdzisław Kazimierz68470 11.89%
3151 Ptak Jerzy Wojciech53716 18.11%
3152 Siama Alfred Józef44363 9.18%
411 Puślednik Kazimiera Józefa61501 7.23%
415 Lesiński Ireneusz49404 5.83%
421 Kołak Czesław48216 3.12%
4152 Czarnecki Józef52698 10.07%
41510 Czwojda Sebastian40660 9.53%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 680638626,63%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 361532214,14%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 26432010,34%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWY KOMITET WYBORCZY ZIEMI GOSTYŃSKIEJ 12498381148,89%
Tak
Podsumowanie25 56212819100,00%

Brak plików