Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem5753638 91650 12028230
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców5753638 91650 12028230
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Granowo3101552234Wójt1
gm. Grodzisk Wielkopolski10415102554Burmistrz2
gm. Kamieniec451561942Wójt2
gm. Rakoniewice6101583041Burmistrz2
gm. Wielichowo571541733Burmistrz2
Podsumowanie28367533113204 9
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1gm. Grodzisk wlkp.714 971672
Nr 2gm. Rakoniewice49 747641
Nr 3gm. Granowo, gm. Kamieniec, gm. Wielichowo614 198651
Podsumowanie 1738 91618164
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 12 8 8 28
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 10 5 7 22
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 8 8 5 21
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBYWATELSKIE FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU GRODZISKIEGO KWW OBYWATELSKIE FORUM SAMORZĄDOWE PG 14 8 12 34
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH SAMORZĄDOWY "CENTRUM" KWW CENTRUM 14 8 9 31
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO - LUDOWE KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO - LUDOWE 14 4 10 28
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 14 976 6 638 6 635 44.30%
5 881 88.64%
Tak
Nr 2 9 747 4 959 4 959 50.88%
4 512 90.99%
Tak
Nr 3 14 199 7 057 7 044 49.61%
6 150 87.31%
Tak
Podsumowanie38 92218 65418 63847.89%16 54388.76%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 34462820,83%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 28412217,17%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1247217,54%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBYWATELSKIE FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU GRODZISKIEGO 37643422,75%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH SAMORZĄDOWY "CENTRUM" 1628319,84%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO - LUDOWE 36172821,86%
Podsumowanie16 543164100,00%
Rada Powiatu Grodziskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
112 Szpot Mirosława Kazimiera65409 6.95%
141 Kandulski Piotr Sylwester42275 4.68%
147 Rzanny Tomasz53227 3.86%
1151 Kłak Antoni65675 11.48%
1152 Szumski Maciej62302 5.14%
1162 Socha Wanda61103 1.75%
1171 Balcerek Ryszard Franciszek57156 2.65%
211 Zgaiński Mariusz Mirosław40511 11.33%
241 Szmatuła Leonard Stanisław54348 7.71%
2158 Winiarczyk Władysław Zdzisław52383 8.49%
2172 Lenart Stanisław55506 11.21%
311 Grochowy Jan52643 10.46%
312 Papierz Jerzy52219 3.56%
341 Górny Sławomir Jan48313 5.09%
3153 Kłak Katarzyna41182 2.96%
3176 Kurkiewicz Sławomir39366 5.95%
3177 Strażyński Stefan62364 5.92%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 344628420,83%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 284122417,17%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1247217,54%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBYWATELSKIE FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU GRODZISKIEGO 376434422,75%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH SAMORZĄDOWY "CENTRUM" 16283119,84%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO - LUDOWE 361728421,86%
Tak
Podsumowanie16 54316417100,00%

Brak plików