Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem4663556 88070 93638220
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121436 40544 61221010
   gminy do 20 000 mieszkańców3453120 47526 32417210
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Jaraczewo5101553547Wójt3
gm. Jarocin21421624213Burmistrz6
gm. Kotlin5915125080Wójt6
gm. Żerków7121553949Burmistrz3
Podsumowanie38356628148389 18
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gmina Jarocin - Miasto Jarocin721 631682
Nr 2Gmina Jarocin - Sołectwa: Annapol, Bachorzew, Cielcza, Cząszczew, Dąbrowa, Golina i Stefanów, Hilarów, Kadziak, Kąty, Łuszczanów, Mieszków, Osiek, Potarzyca, Prusy i Roszkówko, Radlin, Roszków, Siedlemin i Ciświca, Tarce, Wilczyniec, Wilkowyja, Witaszyce, Witaszyczki, Zakrzew514 773656
Nr 3Gmina Żerków38 299636
Nr 4Gmina Jaraczewo i Gmina Kotlin412 176647
Podsumowanie 1956 87924221
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 14 10 6 8 38
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 14 10 6 8 38
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 12 6 6 7 31
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA JAROCIŃSKA RAZEM KWW ZIEMIA JAROCIŃSKA RAZEM 14 10 6 8 38
16 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE ZIEMIA JAROCIŃSKA KW STOWARZYSZENIE ZIEMIA JAROCIŃSKA 14 10 6 8 38
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE Z J KWW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE Z J 14 10 6 8 38
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 21 635 9 913 9 908 45.80%
9 340 94.27%
Tak
Nr 2 14 775 7 096 7 045 47.68%
6 610 93.83%
Tak
Nr 3 8 300 4 141 4 137 49.84%
3 697 89.36%
Tak
Nr 4 12 178 6 966 6 962 57.17%
6 182 88.80%
Tak
Podsumowanie56 88828 11628 05249.31%25 82992.08%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 45493817,61%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 35073813,58%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 27963110,83%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA JAROCIŃSKA RAZEM 49733819,25%
16 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE ZIEMIA JAROCIŃSKA 52553820,35%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE Z J 47493818,39%
Podsumowanie25 829221100,00%
Rada Powiatu w Jarocinie - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Kostka Mikołaj29932 9.98%
112 Jajor Jan70397 4.25%
153 Drzazga Mirosław Paweł56369 3.95%
1151 Wolski Jerzy48257 2.75%
1161 Lisiecka Maria Zofia71438 4.69%
1171 Martuzalski Stanisław Franciszek53948 10.15%
1173 Szałkowska Hanna Jadwiga43235 2.52%
222 Matuszak Karol Piotr46533 8.06%
2151 Szymczak Mikołaj52382 5.78%
2161 Łukasiewicz Jarosław Marek45389 5.89%
21610 Zegar Julian Kazimierz56308 4.66%
2171 Dworzyński Andrzej Jacek47385 5.82%
3151 Ekert Kasper Euzebiusz44310 8.39%
3161 Kuzdżał Zbigniew Antoni57358 9.68%
3171 Meisnerowski Zygmunt59542 14.66%
412 Kwaśniewski Walenty63802 12.97%
421 Grobelny Teodor Józef57300 4.85%
4151 Kosiński Tomasz46262 4.24%
4161 Szczerbań Jan Franciszek45570 9.22%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 454938317,61%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 350738213,58%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 279631110,83%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA JAROCIŃSKA RAZEM 497338419,25%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE ZIEMIA JAROCIŃSKA 525538520,35%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE Z J 474938418,39%
Tak
Podsumowanie25 82922119100,00%

Brak plików