Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem1116513365 11981 958621010
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców1116513365 11981 958621010
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Blizanów8141542627Wójt1
gm. Brzeziny6121572632Wójt2
gm. Ceków-Kolonia481542543Wójt3
gm. Godziesze Wielkie9141554041Wójt2
gm. Koźminek61215183940Wójt2
gm. Lisków5121542631Wójt1
gm. Mycielin3131532528Wójt1
gm. Opatówek6111542432Wójt1
gm. Stawiszyn391563052Burmistrz2
gm. Szczytniki41315106474Wójt5
gm. Żelazków81515126767Wójt4
Podsumowanie6213316577392467 24
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gmina Brzeziny Gmina Szczytniki410 840647
Nr 2Gmina Opatówek Gmina Godziesze Wielkie515 400659
Nr 3Gmina Koźminek Gmina Lisków310 285635
Nr 4Gmina Blizanów Gmina Żelazków514 958657
Nr 5Gmina Ceków Kolonia Gmina Mycielin Gmina i Miasto Stawiszyn413 636647
Podsumowanie 2165 11930245
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 8 10 6 9 8 41
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 8 10 6 10 8 42
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 8 10 6 10 8 42
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 8 10 6 10 8 42
15 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE RAZEM DLA POWIATU KW RAZEM DLA POWIATU 8 10 6 10 8 42
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MŁODZI DLA POWIATU" KWW "MŁODZI DLA POWIATU" 7 9 5 8 7 36
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 10 839 6 588 6 588 60.78%
5 976 90.71%
Tak
Nr 2 15 399 6 984 6 983 45.35%
6 380 91.36%
Tak
Nr 3 10 279 5 249 5 249 51.07%
4 718 89.88%
Tak
Nr 4 14 959 7 534 7 534 50.36%
6 879 91.31%
Tak
Nr 5 13 640 6 505 6 505 47.69%
5 747 88.35%
Tak
Podsumowanie65 11632 86032 85950.46%29 70090.39%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 58384119,66%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 73684224,81%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 32324210,88%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 62014220,88%
15 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE RAZEM DLA POWIATU 58304219,63%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MŁODZI DLA POWIATU" 1231364,14%
Podsumowanie29 700245100,00%
Rada Powiatu Kaliskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Słodowy Zbigniew Edward53685 11.46%
121 Owczarek Benedykt Władysław61575 9.62%
151 Albrecht Marek Józef53642 10.74%
1151 Błaszkowiak Stanisław Antoni56389 6.51%
211 Szymczak Artur46518 8.12%
221 Łuczak Mieczysław38527 8.26%
251 Dziedzic Krzysztof Józef34816 12.79%
2510 Kaleta Paweł Tomasz20231 3.62%
2151 Miklas Małgorzata47424 6.65%
312 Dancewicz Józef Grzegorz56234 4.96%
321 Nosal Krzysztof491011 21.43%
326 Krupiński Mariusz Antoni31279 5.91%
411 Jakubowski Sylwiusz Adam50479 6.96%
421 Barański Bogdan Michał56317 4.61%
441 Łuczak Alicja49309 4.49%
452 Nowak Janusz43450 6.54%
4152 Gąsior Stanisław Andrzej38411 5.97%
511 Wasik Edward Bogdan60407 7.08%
521 Czapski Sławomir Bogdan45496 8.63%
551 Dolny Andrzej Stefan60462 8.04%
5151 Karpieko Dorota Janina55411 7.15%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 583841519,66%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 736842624,81%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 323242110,88%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 620142520,88%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE RAZEM DLA POWIATU 583042419,63%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MŁODZI DLA POWIATU" 1231364,14%
-
Podsumowanie29 70024521100,00%

Brak plików