Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem71114644 50356 11342610
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121319 79524 59817010
   gminy do 20 000 mieszkańców6904324 70831 51525600
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Baranów671551935Wójt2
gm. Bralin671531529Wójt2
gm. Kępno17321720215Burmistrz5
gm. Łęka Opatowska381563249Wójt3
gm. Perzów361531533Wójt2
gm. Rychtal481561930Wójt1
gm. Trzcinica371541530Wójt1
Podsumowanie424611134135421 16
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto i Gmina Kępno719 795886
Nr 2Gmina Baranów, Gmina Łęka Opatowska, Gmina Trzcinica613 911880
Nr 3Gmina Bralin, Gmina Perzów, Gmina Rychtal410 797646
Podsumowanie 1744 50322212
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 13 7 7 27
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 7 10   17
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 14 12 8 34
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 12 11 8 31
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI BLIŻEJ CIEBIE KWW AKTYWNI BLIŻEJ CIEBIE 10 7   17
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE KĘPNO 2010" KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE KĘPNO 2010 14 11 7 32
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "FORUM SPOŁECZNO-GOSPODARCZE" KWW "FORUM SPOŁECZNO-GOSPODARCZE" 13 12 8 33
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU KĘPIŃSKIEGO KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA   10 8 18
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EKOLOGIA EDUKACJA I INWESTYCJE KWW EKOLOGIA EDUKACJA I INWESTYCJE 3     3
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 19 806 10 880 10 875 54.91%
9 908 91.11%
Tak
Nr 2 13 912 7 740 7 738 55.62%
6 812 88.03%
Tak
Nr 3 10 795 5 893 5 892 54.58%
5 185 88.00%
Tak
Podsumowanie44 51324 51324 50555.05%21 90589.39%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 33562715,32%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1249175,70%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 37183416,97%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 30563113,95%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI BLIŻEJ CIEBIE 1152175,26%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE KĘPNO 2010" 36973216,88%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "FORUM SPOŁECZNO-GOSPODARCZE" 36033316,45%
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU KĘPIŃSKIEGO 1951188,91%
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EKOLOGIA EDUKACJA I INWESTYCJE 12330,56%
Podsumowanie21 905212100,00%
Rada Powiatu Kępińskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Przybylski Ryszard Stanisław63784 7.91%
115 Siudy Roman Stanisław63209 2.11%
141 Mazurkiewicz Włodzimierz Stefan50893 9.01%
147 Solecki Michał25333 3.36%
1161 Jędrecka Jolanta Janina48439 4.43%
1162 Trąpczyński Franciszek69414 4.18%
1171 Gruszka Wiktor50247 2.49%
221 Szlezynger Tadeusz Marian72193 2.83%
242 Zimoch Piotr51247 3.63%
251 Nawrot Józef Maciej57294 4.32%
2161 Wawrzyniak Jan49400 5.87%
2172 Kokot Czesław61242 3.55%
2181 Kowalski Marek Sławomir52325 4.77%
312 Hibner Karol28300 5.79%
351 Kasprzak Zenon58495 9.55%
3172 Dachowski Ryszard Kazimierz51542 10.45%
3181 Hołoś Piotr Marian52354 6.83%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 335627315,32%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 12491715,70%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 371834316,97%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 305631213,95%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI BLIŻEJ CIEBIE 1152175,26%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE KĘPNO 2010" 369732316,88%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "FORUM SPOŁECZNO-GOSPODARCZE" 360333316,45%
Tak
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU KĘPIŃSKIEGO 19511828,91%
Tak
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EKOLOGIA EDUKACJA I INWESTYCJE 12330,56%
-
Podsumowanie21 90521217100,00%

Brak plików