Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem1117111272 24690 34661740
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121419 12523 28615010
   gminy do 20 000 mieszkańców1015010853 12167 06046730
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Babiak5111572940Wójt1
gm. Chodów481552130Wójt1
gm. Dąbie51515106161Burmistrz4
gm. Grzegorzew4615103061Wójt3
gm. Kłodawa12815154986Burmistrz5
gm. Koło4141586366Wójt4
m. Koło15421624181Burmistrz6
gm. Kościelec31315114954Wójt4
gm. Olszówka3111572227Wójt1
gm. Osiek Mały3121542328Wójt2
gm. Przedecz3101564668Burmistrz4
Podsumowanie6111217189417702 35
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Koło619 125766
Nr 2Gmina Babiak, Osiek Mały311 005737
Nr 3Gmina Chodów, Olszówka, Przedecz310 169630
Nr 4Gmina Dąbie, Grzegorzew39 915738
Nr 5Gmina Kłodawa310 943632
Nr 6Gmina Koło, Kościelec311 089634
Podsumowanie 2172 24639237
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5 6
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 9 6 5 6 6 6 38
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 9 6 6 6 6 6 39
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 9 6 4 6 4 5 34
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 9 6 5 4 6 5 35
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE POW. KOŁA KWW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE POW. KOŁA 8 4   4     16
16 KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 11 6 5 6 6 6 40
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PWK PRZYJAZNY SAMORZĄD KWW PWK PRZYJAZNY SAMORZĄD 11 3 5 6 4 6 35
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 19 130 9 284 9 283 48.53%
8 635 93.02%
Tak
Nr 2 11 009 5 218 5 216 47.38%
4 674 89.61%
Tak
Nr 3 10 169 5 188 5 174 50.88%
4 622 89.33%
Tak
Nr 4 9 915 6 018 6 009 60.61%
5 530 92.03%
Tak
Nr 5 10 943 5 208 5 207 47.58%
4 784 91.88%
Tak
Nr 6 11 088 6 568 6 566 59.22%
5 858 89.22%
Tak
Podsumowanie72 25437 48437 45551.84%34 10391.05%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 52783815,48%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 109273932,04%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3119349,15%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 51123514,99%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE POW. KOŁA 855162,51%
16 KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 69144020,27%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PWK PRZYJAZNY SAMORZĄD 1898355,57%
Podsumowanie34 103237100,00%
Rada Powiatu Kolskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Jabłoński Wojciech Jerzy54310 3.59%
115 Wieczorek Dorota40339 3.93%
121 Marek Czesław59471 5.45%
141 Sobkowiak Jacek42280 3.24%
151 Fiałkowski Grzegorz40560 6.49%
1161 Drożdżewski Mieczysław Tomasz47607 7.03%
221 Tomicki Marek Stanisław511284 27.47%
222 Rybicki Józef60412 8.81%
223 Wykpisz Andrzej40408 8.73%
312 Rudniak Albin Grzegorz55439 9.50%
322 Siwiński Witold55514 11.12%
324 Ławniczak Rafał Michał50610 13.20%
422 Banaszewski Marek Janusz51817 14.77%
423 Kikosicka Urszula59774 14.00%
4166 Nuszkiewicz Tomasz Józef43965 17.45%
511 Danielewicz Jerzy54412 8.61%
521 Domański Zdzisław Kazimierz67607 12.69%
5164 Marciniak Stanisław Waldemar46267 5.58%
621 Oblizajek Wieńczysław Jan54657 11.22%
651 Galemba Leszek Ryszard44700 11.95%
6161 Murakowski Stanisław74610 10.41%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 527838415,48%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 10927391032,04%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 31193419,15%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 511235214,99%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE POW. KOŁA 855162,51%
-
16 KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 691440420,27%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PWK PRZYJAZNY SAMORZĄD 1898355,57%
Tak
Podsumowanie34 10323721100,00%

Brak plików