Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem5815662 26377 61450140
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121419 51423 43014010
   gminy do 20 000 mieszkańców4605242 74954 18436130
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Czempiń6151585454Burmistrz3
gm. Kościan11151554949Wójt3
m. Kościan14421723207Burmistrz5
gm. Krzywiń5121574354Burmistrz3
gm. Śmigiel141015103244Burmistrz2
Podsumowanie50568137201408 16
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1m. Kościan619 514665
Nr 2gm. Kościan, gm. Krzywiń619 897765
Nr 3gm. Czempiń38 973635
Nr 4gm. Śmigiel413 879638
Podsumowanie 1962 26325203
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 9 10 6 4 29
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 12 11 6 7 36
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 12 11 6 8 37
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 8 11 6 6 31
15 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA 12 12 6 8 38
16 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMI KOŚCIAŃSKIEJ KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 12 4 5 5 26
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - SOŁTYSI DLA GMINY KWW - SOŁTYSI DLA GMINY   6     6
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 19 519 9 433 9 417 48.25%
8 613 91.46%
Tak
Nr 2 19 898 9 613 9 611 48.30%
8 507 88.51%
Tak
Nr 3 8 988 4 911 4 903 54.55%
4 347 88.66%
Tak
Nr 4 13 880 5 648 5 646 40.68%
4 950 87.67%
Tak
Podsumowanie62 28529 60529 57747.49%26 41789.32%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 2290298,67%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 43313616,39%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 52923720,03%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2216318,39%
15 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA 106323840,25%
16 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMI KOŚCIAŃSKIEJ 1300264,92%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - SOŁTYSI DLA GMINY 35661,35%
Podsumowanie26 417203100,00%
Rada Powiatu Kościańskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Jurga Marcin Adam24511 5.93%
1412 Ziemniak Małgorzata25224 2.60%
1151 Jurga Michał Karol591085 12.60%
1152 Strzymiński Edward63520 6.04%
1153 Bereszyńska Iwona55778 9.03%
1154 Weber Grażyna Helena50248 2.88%
222 Turski Bernard57659 7.75%
241 Podgórski Roman57379 4.46%
251 Janikowski Czesław Bogdan54345 4.06%
2151 Jęcz Andrzej511269 14.92%
2152 Józefowski Kazimierz Ryszard52519 6.10%
21512 Bartoszewski Henryk60351 4.13%
341 Nowakowski Piotr Paweł62520 11.96%
3151 Lew-Pilarska Dorota Krystyna46913 21.00%
3152 Wojciechowski Arkadiusz Kazimierz46268 6.17%
421 Walachowski Krzysztof45572 11.56%
442 Stachowiak Stefan Eugeniusz60333 6.73%
4154 Banasik Feliks53353 7.13%
4158 Snela Wiktor Roman51350 7.07%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 2290298,67%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 433136216,39%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 529237520,03%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 22163118,39%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA 10632381140,25%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMI KOŚCIAŃSKIEJ 1300264,92%
-
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - SOŁTYSI DLA GMINY 35661,35%
-
Podsumowanie26 41720319100,00%

Brak plików