Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem6964261 45777 79747150
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121332 29640 50123010
   gminy do 20 000 mieszkańców5753929 16137 29624140
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Kobylin881572234Burmistrz1
gm. Koźmin Wielkopolski8101572537Burmistrz1
gm. Krotoszyn23321618207Burmistrz3
gm. Rozdrażew31015112534Wójt2
m. Sulmierzyce151541854Burmistrz4
gm. Zduny461582862Burmistrz2
Podsumowanie47429643136428 13
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto i Gmina Krotoszyn1032 296696
Nr 2Miasto i Gmina Koźmin Wlkp. Gmina Rozdrażew514 896542
Nr 3Miasto i Gmina Kobylin Miasto Sulmierzyce Gmina i Miasto Zduny414 265535
Podsumowanie 1961 45716173
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 19 10 8 37
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 14 9 7 30
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 9 6 6 21
15 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "SAMORZĄDOWA INICJATYWA OBYWATELSKA" W KROTOSZYNIE KW Stowarzyszenie Samorz. Inicjat. Obyw. 20 10 8 38
16 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "OBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE" W KROTOSZYNIE KW OBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 18 7 6 31
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE FORUM GOSPODARCZE KWW SFG 16     16
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 32 320 16 167 16 157 49.99%
14 969 92.65%
Tak
Nr 2 14 897 6 473 6 463 43.38%
5 735 88.74%
Tak
Nr 3 14 268 7 019 7 011 49.14%
6 253 89.19%
Tak
Podsumowanie61 48529 65929 63148.19%26 95790.98%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 79233729,39%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 45553016,90%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2523219,36%
15 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "SAMORZĄDOWA INICJATYWA OBYWATELSKA" W KROTOSZYNIE 58053821,53%
16 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "OBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE" W KROTOSZYNIE 50543118,75%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE FORUM GOSPODARCZE 1097164,07%
Podsumowanie26 957173100,00%
Rada Powiatu Krotoszyńskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Jokś Julian Władysław611856 12.40%
122 Szczotka Stanisław54480 3.21%
125 Szyszka Jan63250 1.67%
128 Piesyk Andrzej48518 3.46%
141 Ratajczak Jarosław Piotr38845 5.64%
152 Pełko Mieczysław Stefan58303 2.02%
1151 Kulka Leszek Marian63721 4.82%
11514 Poczta Juliusz Sylwester55476 3.18%
1162 Brodziak Zbigniew Sławomir40500 3.34%
11610 Jędrkowiak Przemysław Grzegorz44419 2.80%
221 Zych-Kordus Renata Maria35315 5.49%
244 Batycki Albin Jan49182 3.17%
2151 Baszczyński Janusz59501 8.74%
2152 Szkudłapski Henryk58427 7.45%
2161 Jankowski Henryk52596 10.39%
321 Jasiński Bernard54380 6.08%
328 Popiołek Wiesław Jan49537 8.59%
341 Szeszycki Andrzej45588 9.40%
3155 Chudy Tomasz40499 7.98%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 792337729,39%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 455530316,90%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 25232119,36%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "SAMORZĄDOWA INICJATYWA OBYWATELSKA" W KROTOSZYNIE 580538521,53%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "OBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE" W KROTOSZYNIE 505431318,75%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE FORUM GOSPODARCZE 1097164,07%
-
Podsumowanie26 95717319100,00%

Brak plików