Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem71055340 68051 88736520
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców71055340 68051 88736520
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Krzemieniewo581571522Wójt1
gm. Lipno4915122739Wójt2
gm. Osieczna5515101528Burmistrz1
gm. Rydzyna101015114769Burmistrz5
gm. Święciechowa4915102436Wójt2
gm. Wijewo26153923Wójt1
gm. Włoszakowice661552043Wójt2
Podsumowanie365310558157260 14
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1gm. Krzemieniewo36 692424
Nr 2gm. Lipno, gm. Święciechowa410 896538
Nr 3gm. Osieczna36 985530
Nr 4gm. Rydzyna36 513424
Nr 5gm. Włoszakowice, gm. Wijewo49 594539
Podsumowanie 1740 68023155
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 6 8 6 6 7 33
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 6 8 6 6 8 34
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 6 6 6 6 8 32
15 KOMITET WYBORCZY LESZCZYŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE KW LESZCZYŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 6 8 6 6 8 34
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DZIAŁAMY GOSPODARNIE KWW DZIAŁAMY GOSPODARNIE   8 6   8 22
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 6 693 2 531 2 531 37.82%
2 166 85.58%
Tak
Nr 2 10 892 6 498 6 495 59.63%
5 724 88.13%
Tak
Nr 3 6 985 3 176 3 176 45.47%
2 752 86.65%
Tak
Nr 4 6 514 3 654 3 652 56.06%
3 304 90.47%
Tak
Nr 5 9 594 4 723 4 718 49.18%
4 062 86.10%
Tak
Podsumowanie40 67820 58220 57250.57%18 00887.54%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 60183333,42%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 45803425,43%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 23423213,01%
15 KOMITET WYBORCZY LESZCZYŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 31673417,59%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DZIAŁAMY GOSPODARNIE 19012210,56%
Podsumowanie18 008155100,00%
Rada Powiatu Leszczyńskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Szkudlarczyk Jan Ignacy62423 19.53%
141 Stelmaszyk Jolanta Maria60398 18.37%
1151 Wunsz Alina61126 5.82%
221 Mielcarek Marian Antoni64526 9.19%
241 Adamczak Grzegorz57294 5.14%
2154 Leciejewski Remigiusz30309 5.40%
2161 Kowalczyk Mieczysław Zbigniew55317 5.54%
321 Glapiak Stanisław54582 21.15%
322 Kuśnierek Stefan57265 9.63%
3151 Wilczkowiak Hieronim56376 13.66%
421 Brzeskot Grzegorz Józef51408 12.35%
441 Orchowska Eugenia Cecylia60290 8.78%
4151 Wyrodek Zenobiusz Klemens69305 9.23%
521 Florek Halina Maria551104 27.18%
522 Zielnica Genowefa Janina62166 4.09%
542 Rimke Rafał31226 5.56%
5161 Samol Józef53160 3.94%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 601833733,42%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 458034425,43%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 23423213,01%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY LESZCZYŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 316734417,59%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DZIAŁAMY GOSPODARNIE 190122210,56%
Tak
Podsumowanie18 00815517100,00%

Brak plików