Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem4603229 09836 79924220
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców4603229 09836 79924220
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Chrzypsko Wielkie3101542232Wójt2
gm. Kwilcz371562752Wójt3
gm. Międzychód14515113676Burmistrz3
gm. Sieraków4101563957Burmistrz4
Podsumowanie24326027124217 12
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gmina Międzychód 814 692452
Nr 2Gmina Sieraków 36 933212
Nr 3 Gmina Kwilcz Gmina Chrzypsko Wielkie 47 473424
Podsumowanie 1529 0981088
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 13   5 18
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE POJEZIERZE KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE POJEZIERZE 16 6 8 30
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MŁODOŚĆ I DOŚWIADCZENIE" KWW "MŁODOŚĆ I DOŚWIADCZENIE" 8   3 11
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWE KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWE 15 6 8 29
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 14 692 6 619 6 618 45.04%
5 921 89.47%
Tak
Nr 2 6 933 3 965 3 953 57.02%
3 356 84.90%
Tak
Nr 3 7 478 3 993 3 993 53.40%
3 463 86.73%
Tak
Podsumowanie29 10314 57714 56450.04%12 74087.48%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 15381812,07%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE POJEZIERZE 64713050,79%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MŁODOŚĆ I DOŚWIADCZENIE" 974117,65%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWE 37572929,49%
Podsumowanie12 74088100,00%
Rada Powiatu Międzychodzkiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
144 Klawe Jolanta50161 2.72%
1151 Schubert Jędrzej45662 11.18%
1153 Leśniewska Agnieszka37170 2.87%
1154 Litke Rafał Bronisław36377 6.37%
1155 Rogala Ryszard Piotr35325 5.49%
1161 Sawala Adam58221 3.73%
1177 Krysztofek Stanisław58374 6.32%
11712 Szulc Andrzej63230 3.88%
2151 Mazurek Julian Rafał51787 23.45%
2153 Ratajczak Zenon Adam58472 14.06%
2171 Buda Mieczysław Kazimierz63389 11.59%
341 Martyńska Anna Maria54232 6.70%
3152 Piechowiak Henryk Franciszek54650 18.77%
3155 Spychała Zbigniew Maciej60242 6.99%
3176 Michalak Andrzej48220 6.35%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 153818212,07%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE POJEZIERZE 647130850,79%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MŁODOŚĆ I DOŚWIADCZENIE" 9741117,65%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWE 375729429,49%
Tak
Podsumowanie12 7408815100,00%

Brak plików