Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem6965057 29172 73147240
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121319 66124 83317010
   gminy do 20 000 mieszkańców5754737 63047 89830230
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Kuślin31015103952Wójt3
gm. Lwówek691584367Burmistrz5
gm. Miedzichowo291542544Wójt2
gm. Nowy Tomyśl17321618169Burmistrz4
gm. Opalenica881562950Burmistrz4
gm. Zbąszyń11111574460Burmistrz5
Podsumowanie47509641198442 23
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1gm. Kuślin, gm. Miedzichowo, gm. Lwówek514 372531
Nr 2gm. Opalenica412 596534
Nr 3gm. Nowy Tomyśl619 661549
Nr 4gm. Zbąszyń410 662427
Podsumowanie 1957 29119141
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 4 5 6   15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 6 8 12 7 33
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4 7 9 7 27
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM OBYWATELSKIE POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KWW FORUM OBYWATELSKIE POWIATU 8 7 12 6 33
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "SAMORZĄDNI" POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KWW "SAMORZĄDNI" POWIATU NOWOTOMYSKIEGO 9 7 10 7 33
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 14 372 7 882 7 849 54.61%
6 928 88.27%
Tak
Nr 2 12 597 6 704 6 699 53.18%
6 098 91.03%
Tak
Nr 3 19 662 9 184 9 183 46.70%
8 477 92.31%
Tak
Nr 4 10 661 6 203 6 201 58.17%
5 703 91.97%
Tak
Podsumowanie57 29229 97329 93252.24%27 20690.89%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1487155,47%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 57773321,23%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 45912716,87%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM OBYWATELSKIE POWIATU NOWOTOMYSKIEGO 91153333,50%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "SAMORZĄDNI" POWIATU NOWOTOMYSKIEGO 62363322,92%
Podsumowanie27 206141100,00%
Rada Powiatu Nowotomyskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Długosz Piotr52435 6.28%
1151 Pigla Edwin Stanisław54767 11.07%
1158 Mroczkiewicz Rafał Jan50392 5.66%
1162 Skorupa Ireneusz Stanisław46632 9.12%
1169 Staśkiewicz Szymon Przemysław43565 8.16%
221 Galas Maria Teresa55698 11.45%
241 Mainka Andrzej Józef61360 5.90%
2151 Cecuła Grzegorz Rafał40732 12.00%
2161 Maternik Roman Mieczysław64974 15.97%
321 Kozecki Ireneusz Władysław62455 5.37%
341 Wilkoszarski Paweł40561 6.62%
342 Dziewiałtowski-Gintowt Michał62476 5.62%
3151 Markowski Zbigniew60682 8.05%
3153 Gruszka Renata Anna42502 5.92%
3161 Ast Józef61456 5.38%
425 Kostera-Kaniecka Maria57242 4.24%
4151 Wilkoński Andrzej Zbigniew522449 42.94%
4155 Sobczak Dariusz Kazimierz43115 2.02%
4156 Szczechowicz Tomasz Kazimierz43302 5.30%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1487155,47%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 577733421,23%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 459127316,87%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM OBYWATELSKIE POWIATU NOWOTOMYSKIEGO 911533833,50%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "SAMORZĄDNI" POWIATU NOWOTOMYSKIEGO 623633422,92%
Tak
Podsumowanie27 20614119100,00%

Brak plików