Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem3512044 99757 03141120
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121325 66332 13321010
   gminy do 20 000 mieszkańców2301719 33424 89820110
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Oborniki21321719203Burmistrz4
gm. Rogoźno1281574583Burmistrz5
gm. Ryczywół891543047Wójt3
Podsumowanie4120511894333 12
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 25 664 13 219 13 213 51.48%
12 214 92.44%
Tak
Nr 2 19 336 9 586 9 575 49.52%
8 526 89.04%
Tak
Podsumowanie45 00022 80522 78850.64%20 74091.01%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 32213015,53%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 63812830,77%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1930189,31%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWY KOMITET OBYWATELSKI NASZA GMINA - NASZ POWIAT 1757278,47%
16 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA OBYWATELSKI KOMITET SAMORZĄDOWY ZIEMI OBORNICKIEJ 1268226,11%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA SAMORZĄDOWO OBYWATELSKA ISO 2010 WYBIERZMY JESIENIĄ 1372256,62%
18 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH 1265306,10%
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPORT I BEZPIECZEŃSTWO 1099275,30%
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STOWARZYSZENI I GOSPODARNI 24472011,80%
Podsumowanie20 740227100,00%
Rada Powiatu Obornickiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
123 Dyczkowski Zygmunt Stanisław64256 2.10%
141 Szrama Tomasz Mikołaj382142 17.54%
142 Koralewski Jacek Zenon60234 1.92%
143 Kotecka Zofia60403 3.30%
144 Olejnik Adam Czesław61381 3.12%
148 Drewicz Mariusz Stanisław38258 2.11%
151 Okpisz Andrzej Janusz49560 4.58%
11710 Neter Piotr45255 2.09%
1201 Łukaszewski Henryk56341 2.79%
1202 Bździak Paweł43254 2.08%
221 Janus Bogusław52732 8.59%
222 Zieliński Kazimierz49375 4.40%
241 Wańkowicz Gustaw Kazimierz61863 10.12%
242 Gruszczyński Piotr53221 2.59%
252 Szrama Henryk Tadeusz48345 4.05%
2152 Zimny Robert32208 2.44%
21513 Gracz Maciej Mariusz28217 2.55%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 322130315,53%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 638128730,77%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 19301829,31%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWY KOMITET OBYWATELSKI NASZA GMINA - NASZ POWIAT 17572728,47%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA OBYWATELSKI KOMITET SAMORZĄDOWY ZIEMI OBORNICKIEJ 1268226,11%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA SAMORZĄDOWO OBYWATELSKA ISO 2010 WYBIERZMY JESIENIĄ 13722516,62%
Tak
18 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH 1265306,10%
Tak
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPORT I BEZPIECZEŃSTWO 1099275,30%
Tak
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STOWARZYSZENI I GOSPODARNI 244720211,80%
Tak
Podsumowanie20 74022717100,00%

Brak plików