Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem812876128 629159 93999431
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców123359 96372 30537001
   gminy do 20 000 mieszkańców71057368 66687 63462430
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Nowe Skalmierzyce8101543147Burmistrz2
gm. Odolanów121015143250Burmistrz2
m. Ostrów Wielkopolski37323721257Prezydent4
gm. Ostrów Wielkopolski131415133536Wójt1
gm. Przygodzice891562841Wójt2
gm. Raszków7111582432Burmistrz2
gm. Sieroszewice8101542530Wójt1
gm. Sośnie691552844Wójt2
Podsumowanie997612861224537 16
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1GMINA MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI OSIEDLA: ŚRÓDMIEŚCIE, WENECJA, KRĘPA419 587539
Nr 2GMINA MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI OSIEDLA: PRUŚLIN, KAMIENICE STARE, ZACISZE-ZĘBCÓW, ODOLANOWSKIE, NOWE PARCELE, PARCELE ZACHARZEWSKIE521 518548
Nr 3GMINA MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI OSIEDLA: JANA PAWŁA II, POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH418 858538
Nr 4GMINA I MIASTO NOWE SKALMIERZYCE, GMINA SIEROSZEWICE419 720535
Nr 5GMINA I MIASTO RASZKÓW, GMINA OSTRÓW WIELKOPOLSKI523 486550
Nr 6GMINA I MIASTO ODOLANÓW, GMINA PRZYGODZICE, GMINA SOŚNIE525 460440
Podsumowanie 27128 62929250
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5 6
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 8 10 8 8 10 10 54
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 8 10 8 6 10 10 52
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 7 9 6 6 10 10 48
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MACIEJ KLÓSAK - NOWY OSTRÓW KWW MACIEJ KLÓSAK - NOWY OSTRÓW 8 10 8 8 10   44
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WŁODZIMIERZA JĘDRZEJAKA POROZUMIENIE SPOŁECZNE - LEWICA KWW WŁODZIMIERZA JĘDRZEJAKA PS - LEWICA 8 9 8 7 10 10 52
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 19 552 8 056 8 051 41.18%
7 567 93.99%
Tak
Nr 2 21 483 9 504 9 437 43.93%
8 927 94.60%
Tak
Nr 3 18 824 8 060 8 047 42.75%
7 504 93.25%
Tak
Nr 4 19 718 8 193 8 189 41.53%
7 076 86.41%
Tak
Nr 5 23 483 10 477 10 468 44.58%
9 288 88.73%
Tak
Nr 6 25 444 14 636 14 618 57.45%
13 100 89.62%
Tak
Podsumowanie128 50458 92658 81045.77%53 46290.91%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 103225419,31%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 164625330,79%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 120774822,59%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MACIEJ KLÓSAK - NOWY OSTRÓW 3229446,04%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WŁODZIMIERZA JĘDRZEJAKA POROZUMIENIE SPOŁECZNE - LEWICA 113725221,27%
Podsumowanie53 462251100,00%
Rada Powiatu Ostrowskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Rajski Paweł Józef511885 24.91%
143 Ewiak Marek61566 7.48%
151 Maląg Marlena Magdalena45821 10.85%
1161 Jędrzejak Włodzimierz Kazimierz661239 16.37%
241 Knopiński Andrzej Wojciech471428 16.00%
242 Leraczyk Andrzej Stanisław58560 6.27%
243 Krakowski Stanisław52883 9.89%
252 Kierstein Aleksandra Maria64606 6.79%
2161 Kędzierska-Jachimek Maria58670 7.51%
341 Podsadna Beata Ewa451167 15.55%
342 Bierła Dariusz44671 8.94%
352 Mikołajczyk Łukasz33783 10.43%
3161 Michalak Leszek Hieronim54816 10.87%
421 Wojtczak Arkadiusz Jan50580 8.20%
442 Walczak Jerzy Łukasz38511 7.22%
451 Ławniczak Tomasz49763 10.78%
4161 Michalczak Marek55614 8.68%
521 Szempiński Mieczysław Antoni55415 4.47%
522 Walkowski Piotr22496 5.34%
541 Tomaszewska Maria481188 12.79%
551 Bartczak Jacek Krzysztof431189 12.80%
552 Pacholczyk Roman Wacław55427 4.60%
621 Rasiak Krzysztof Stanisław531250 9.54%
624 Kątny Jerzy50616 4.70%
641 Ziąbka Tomasz Mieczysław45837 6.39%
651 Finke Grzegorz471159 8.85%
6161 Wajs Józef Włodzimierz641528 11.66%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1032254519,31%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 16462531030,79%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1207748722,59%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MACIEJ KLÓSAK - NOWY OSTRÓW 3229446,04%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WŁODZIMIERZA JĘDRZEJAKA POROZUMIENIE SPOŁECZNE - LEWICA 1137252521,27%
Tak
Podsumowanie53 46225127100,00%

Brak plików