Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem71115743 70955 34951430
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121319 02123 67916010
   gminy do 20 000 mieszkańców6905424 68831 67035420
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Czajków281551723Wójt1
gm. Doruchów491573040Wójt3
gm. Grabów nad Prosną91115135469Burmistrz5
gm. Kobyla Góra1091573663Wójt5
gm. Kraszewice3101542637Wójt2
gm. Mikstat771562242Burmistrz3
gm. Ostrzeszów16321514155Burmistrz4
Podsumowanie515711147199429 23
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto i Gmina Ostrzeszów Gmina Kobyla Góra923 678569
Nr 2Miasto i Gmina Grabów n. Prosną Miasto i Gmina Mikstat Gmina Czajków Gmina Doruchów Gmina Kraszewice 820 031456
Podsumowanie 1743 7099125
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 18 14 32
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 18 16 34
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 17 11 28
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 6 15 21
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ" KWW "RAZEM DLA ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ" 10   10
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 23 550 11 591 11 571 49.13%
10 680 92.30%
Tak
Nr 2 20 030 11 071 11 069 55.26%
9 934 89.75%
Tak
Podsumowanie43 58022 66222 64051.95%20 61491.05%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 55683227,01%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 80853439,22%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 39182819,01%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 21842110,59%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ" 859104,17%
Podsumowanie20 614125100,00%
Rada Powiatu w Ostrzeszowie - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Witkowska Zofia621244 11.65%
113 Szmaj Zbyszko Władysław75228 2.13%
114 Dembska Halina Barbara61262 2.45%
121 Janicki Lech Kazimierz501195 11.19%
122 Matyszkiewicz Mieczysław Ignacy60425 3.98%
123 Poprawa Zdzisław Stanisław55521 4.88%
124 Mickiewicz Adam56427 4.00%
141 Pelc Tadeusz49258 2.42%
142 Obsadny Kazimierz61296 2.77%
211 Kędzia Jan60460 4.63%
213 Puchała Jan Marek59611 6.15%
221 Powązka Marianna Józefa54644 6.48%
222 Pustkowski Robert43559 5.63%
226 Ptak Maksymilian23463 4.66%
242 Ibron Jacek Krzysztof51381 3.84%
246 Majewska-Kupidura Aldona Maria56404 4.07%
251 Gorzelanna Maria Anna59417 4.20%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 556832527,01%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 808534739,22%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 391828419,01%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 218421110,59%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ" 859104,17%
-
Podsumowanie20 61412517100,00%

Brak plików