Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem5814147 42560 15338140
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121423 87729 65218010
   gminy do 20 000 mieszkańców4603723 54830 50120130
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Bojanowo691594564Burmistrz4
gm. Jutrosin4101574266Burmistrz6
gm. Miejska Górka6101573654Burmistrz3
gm. Pakosław481563247Wójt2
gm. Rawicz18421517161Burmistrz3
Podsumowanie38418134172392 18
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1gm. Bojanowo37 025631
Nr 2gm. Pakosław, gm. Jutrosin49 110531
Nr 3gm. Miejska Górka37 413528
Nr 4gm. Rawicz923 877578
Podsumowanie 1947 42521168
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 6 8 6 18 38
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4 8 6 18 36
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 3 4 4 9 20
15 KOMITET WYBORCZY SAMORZĄDOWA AKCJA WYBORCZA KW SAMORZĄDOWA AKCJA WYBORCZA 6 4 6 15 31
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W RAWICZU KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W RAWICZU 6 7 6 18 37
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PONAD PODZIAŁAMI KWW PONAD PODZIAŁAMI 6       6
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 7 025 3 630 3 630 51.67%
3 269 90.06%
Tak
Nr 2 9 108 4 877 4 875 53.52%
4 240 86.97%
Tak
Nr 3 7 415 4 040 4 037 54.44%
3 504 86.80%
Tak
Nr 4 23 880 10 081 10 070 42.17%
9 149 90.85%
Tak
Podsumowanie47 42822 62822 61247.68%20 16289.17%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 49473824,54%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 32713616,22%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2007209,95%
15 KOMITET WYBORCZY SAMORZĄDOWA AKCJA WYBORCZA 45043122,34%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W RAWICZU 49543724,57%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PONAD PODZIAŁAMI 47962,38%
Podsumowanie20 162168100,00%
Rada Powiatu Rawickiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Młynek Ireneusz Piotr49476 14.56%
1151 Ceglarek Wiesław Antoni60412 12.60%
1162 Dubiel Maciej29150 4.59%
221 Koszarek Zbigniew58605 14.27%
222 Maćkowiak Marian Zbigniew51275 6.49%
2151 Krzyżosiak Romuald Bernard40403 9.50%
2161 Małecki Fabian59440 10.38%
321 Jórdeczka Antoni Alojzy62296 8.45%
3151 Bandura Adam Kazimierz54514 14.67%
3161 Synoracki Krzysztof50712 20.32%
421 Maćkowiak Zdzisław71420 4.59%
441 Suchanecki Mariusz Grzegorz31792 8.66%
4418 Gwizdek Sławomir34285 3.12%
452 Kołeczko Rudolf Marcin70419 4.58%
4151 Wolny Zygmunt Józef56436 4.77%
4152 Dubicki Piotr36226 2.47%
4161 Osiński Maciej Czesław52328 3.59%
4162 Sierpowski Jan56364 3.98%
41618 Walus Andrzej Józef49375 4.10%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 494738524,54%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 327136216,22%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 20072019,95%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY SAMORZĄDOWA AKCJA WYBORCZA 450431522,34%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W RAWICZU 495437624,57%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PONAD PODZIAŁAMI 47962,38%
-
Podsumowanie20 16216819100,00%

Brak plików