Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem81208847 68159 75138620
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców81208847 68159 75138620
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Lądek3101594060Wójt4
gm. Orchowo491593350Wójt3
gm. Ostrowite4141563133Wójt1
gm. Powidz21215123540Wójt2
gm. Słupca6131583741Wójt2
m. Słupca81515118080Burmistrz5
gm. Strzałkowo651592148Wójt1
gm. Zagórów51015153445Burmistrz1
Podsumowanie388812079311397 19
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Słupca411 709538
Nr 2Gmina Lądek, Gmina i Miasto Zagórów411 829534
Nr 3Gmina Orchowo. Gmina Powidz, Gmina Ostrowite39 071528
Nr 4Gmina Słupca37 265527
Nr 5Gmina Strzałkowo37 807527
Podsumowanie 1747 68125154
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 8 8 6 6 6 34
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 8 8 6 6 6 34
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 8 8 5 5 5 31
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 6 6 6 5 5 28
15 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA KKW LEWICA 8 4 5 5 5 27
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 11 712 5 781 5 780 49.35%
5 440 94.12%
Tak
Nr 2 11 833 6 241 6 233 52.67%
5 628 90.29%
Tak
Nr 3 9 070 5 284 5 282 58.24%
4 767 90.25%
Tak
Nr 4 7 265 3 771 3 771 51.91%
3 432 91.01%
Tak
Nr 5 7 810 3 704 3 697 47.34%
3 303 89.34%
Tak
Podsumowanie47 69024 78124 76351.92%22 57091.14%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 38643417,12%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 95203442,18%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 45673120,23%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 32432814,37%
15 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA 1376276,10%
Podsumowanie22 570154100,00%
Rada Powiatu Słupeckiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Pyrzyk Michał351197 22.00%
124 Roga Mariusz Bogusław49269 4.94%
141 Zieliński Zygmunt Józef55539 9.91%
151 Miernik Waldemar37258 4.74%
224 Orchowski Jerzy36425 7.55%
228 Zieliński Stefan Józef61587 10.43%
241 Dropiński Przemysław38559 9.93%
244 Kubiak Jan Andrzej51300 5.33%
311 Dykszak Czesław64287 6.02%
321 Jastrząb Bogdan55506 10.61%
352 Szczepankiewicz Jacek47285 5.98%
411 Kazuś-Wróblewska Aleksandra Justyna28541 15.76%
416 Woźniak Leszek Jan51374 10.90%
423 Król Mariusz28364 10.61%
521 Krotoszyński Tadeusz Andrzej61295 8.93%
522 Stencel Stefan Michał59732 22.16%
526 Hierowski Dawid31336 10.17%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 386434317,12%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 952034942,18%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 456731320,23%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 324328214,37%
Tak
15 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA 1376276,10%
Tak
Podsumowanie22 57015417100,00%

Brak plików