Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem81266769 44186 87549350
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121423 07728 50117010
   gminy do 20 000 mieszkańców71056346 36458 37432340
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Duszniki41015123347Wójt3
gm. Kaźmierz5101542737Wójt2
m. Obrzycko131561239Burmistrz2
gm. Obrzycko281551730Wójt2
gm. Ostroróg2101562434Burmistrz2
gm. Pniewy7151595757Burmistrz2
gm. Szamotuły17421726240Burmistrz4
gm. Wronki1171583055Burmistrz3
Podsumowanie496712657226539 20
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Obrzycko Gmina Obrzycko Gmina Ostroróg39 161632
Nr 2Gmina Duszniki Gmina Kaźmierz412 531533
Nr 3Gmina Pniewy39 715636
Nr 4Gmina Szamotuły723 077678
Nr 5Gmina Wronki414 957641
Podsumowanie 2169 44129220
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 3 7 6 12 7 35
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 6 8 6 14 6 40
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 6   6 12 8 32
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 5 4 6 13 4 32
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ REGION KWW NASZ REGION 6 7 6 13 8 40
16 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE FORUM OBYWATELSKIE KW FORUM OBYWATELSKIE 6 7 6 14 8 41
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 9 161 4 934 4 931 53.83%
4 333 87.87%
Tak
Nr 2 12 501 7 200 7 197 57.57%
6 268 87.09%
Tak
Nr 3 9 706 5 017 5 014 51.66%
4 466 89.07%
Tak
Nr 4 23 077 11 161 11 156 48.34%
10 306 92.38%
Tak
Nr 5 14 957 8 006 8 004 53.51%
7 062 88.23%
Tak
Podsumowanie69 40236 31836 30252.31%32 43589.35%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 3171359,78%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 63034019,43%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 60313218,59%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2775328,56%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ REGION 52234016,10%
16 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE FORUM OBYWATELSKIE 89324127,54%
Podsumowanie32 435220100,00%
Rada Powiatu w Szamotułach - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Nowak Przemysław Piotr49474 10.94%
1161 Błajet Ludwik69654 15.09%
1163 Spychała Andrzej Stanisław69622 14.35%
221 Gałka Zenon Władysław551140 18.19%
222 Pieprzyk Jan53816 13.02%
228 Łanoszka Radosław41367 5.86%
2161 Augustynek Kazimierz68614 9.80%
321 Fliger Andrzej Mirosław59716 16.03%
341 Rutnicki Andrzej Józef59367 8.22%
3156 Hładki Andrzej51190 4.25%
421 Kwaśniewicz Józef Kazimierz39629 6.10%
441 Trąbczyński Maciej Józef58796 7.72%
442 Florek Jan55368 3.57%
452 Przybylska Maria Małgorzata54469 4.55%
4161 Kowzan Paweł Roman581215 11.79%
4162 Kałużyńska Alicja Teresa54381 3.70%
4163 Borowiec Marian61429 4.16%
542 Zimny Rafał Grzegorz41517 7.32%
5151 Wieczór Mirosław Piotr391266 17.93%
5155 Bugaj Paweł56206 2.92%
5161 Michalak Kazimierz57729 10.32%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 3171359,78%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 630340519,43%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 603132518,59%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 27753218,56%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ REGION 522340316,10%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE FORUM OBYWATELSKIE 893241727,54%
Tak
Podsumowanie32 43522021100,00%

Brak plików