Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem5814144 15854 93534410
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121324 44229 85918010
   gminy do 20 000 mieszkańców4603819 71625 07616400
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Dominowo3111553246Wójt3
gm. Krzykosy481552232Wójt2
gm. Nowe Miasto nad Wartą591572842Wójt3
gm. Środa Wielkopolska18321721227Burmistrz5
gm. Zaniemyśl4101532638Wójt3
Podsumowanie34418127129385 16
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gmina Środa Wielkopolska924 4429108
Nr 2Gmina Nowe Miasto37 118842
Nr 3Gminy Dominowo, Krzykosy i Zaniemyśl512 598963
Podsumowanie 1744 15826213
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 12 5 10 27
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 9 5 3 17
15 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU ŚREDZKIEGO KW FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU ŚREDZKIEGO 11 6 5 22
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GŁOS POWIATU ŚREDZKIEGO KWW GŁOS POWIATU ŚREDZKIEGO 15 5 9 29
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŚREDZKA LEWICA KWW ŚREDZKA LEWICA 12 5 6 23
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA ŚRODA W POWIECIE KWW NASZA ŚRODA W POWIECIE 10   6 16
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWA DEMOKRACJA KWW SAMORZĄDOWA DEMOKRACJA 3 5 4 12
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA ZIĘTKOWSKIEGO KWW WOJCIECHA ZIĘTKOWSKIEGO 18 6 10 34
21 KOMITET WYBORCZY "ZIEMIA ŚREDZKA" KW "ZIEMIA ŚREDZKA" 18 5 10 33
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 24 442 12 424 12 416 50.80%
11 171 89.97%
Tak
Nr 2 7 116 3 481 3 481 48.92%
3 133 90.00%
Tak
Nr 3 12 596 6 298 6 292 49.95%
5 576 88.62%
Tak
Podsumowanie44 15422 20322 18950.25%19 88089.59%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 23902712,02%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1225176,16%
15 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU ŚREDZKIEGO 29362214,77%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GŁOS POWIATU ŚREDZKIEGO 1193296,00%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŚREDZKA LEWICA 1514237,62%
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA ŚRODA W POWIECIE 21821610,98%
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWA DEMOKRACJA 768123,86%
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA ZIĘTKOWSKIEGO 33973417,09%
21 KOMITET WYBORCZY "ZIEMIA ŚREDZKA" 42753321,50%
Podsumowanie19 880213100,00%
Rada Powiatu Średzkiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Jaskuła Janusz Władysław55150 1.34%
1171 Kempa Julian65303 2.71%
1181 Łukaszewski Paweł Krzysztof52384 3.44%
1201 Piechocki Przemysław Szczepan27475 4.25%
1203 Bednarz Marcin Robert32342 3.06%
12015 Strugarek Wiesława Maria55372 3.33%
1211 Piekarski Piotr47741 6.63%
1213 Cichowlas Zbigniew Kazimierz49298 2.67%
1215 Gniotowski Andrzej Marian59305 2.73%
2152 Jędrzak Zdzisław Marek54619 19.76%
2153 Kominek Stefan48481 15.35%
2211 Doerffer - Jambor Róża Teresa58269 8.59%
323 Ochowiak Antoni61226 4.05%
3151 Jarzembowska Renata Elżbieta54381 6.83%
3181 Fertała Małgorzata48664 11.91%
32010 Zimoch Anna Maria50134 2.40%
3212 Nowakowski Stanisław64392 7.03%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 239027212,02%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1225176,16%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU ŚREDZKIEGO 293622314,77%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GŁOS POWIATU ŚREDZKIEGO 1193296,00%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŚREDZKA LEWICA 15142317,62%
Tak
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA ŚRODA W POWIECIE 218216210,98%
Tak
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWA DEMOKRACJA 768123,86%
-
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA ZIĘTKOWSKIEGO 339734417,09%
Tak
21 KOMITET WYBORCZY "ZIEMIA ŚREDZKA" 427533521,50%
Tak
Podsumowanie19 88021317100,00%

Brak plików