Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem4663846 98459 32538130
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121432 02640 03326010
   gminy do 20 000 mieszkańców3453414 95819 29212120
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Brodnica4121575368Wójt6
gm. Dolsk4131533640Burmistrz2
gm. Książ Wielkopolski491552433Burmistrz2
gm. Śrem26421623177Burmistrz2
Podsumowanie38386621136318 12
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gminy: Brodnica, Dolsk, Książ Wlkp.514 958651
Nr 2Gmina Śrem 1- granica biegnie od Mostu 23 Stycznia biegiem rzeki Warty, dalej północną, zachodnią i południową granicą miasta, dalej ulicami Staszica do skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką, ulicą Grunwaldzką do ulicy Zamenhofa, dalej południowo-zachodnią granicą ulicy Przemysłowej i Konopnickiej do ulicy Zielonej obejmując ulice: Nałkowskiej, Norwida, Orzeszkowej, Reymonta i Długą, dalej przejściem ulicą Kilińskiego w kierunku północnym do ulicy Kolejowej i dalej ulicą Nadbrzeżną do rzeki Warty.616 125654
Nr 3Gmina Śrem 2 - pozostała część miasta Śrem oraz wsie Gminy Śrem615 901657
Podsumowanie 1746 98418162
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 10 9 7 26
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 10 10 12 32
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 10 12 12 34
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 8 9 10 27
15 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE KOMITET OBYWATELSKI KW KOMITET OBYWATELSKI 9 9 10 28
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNY ŚREM" KWW "WSPÓLNY ŚREM" 4 5 6 15
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 14 960 7 294 7 284 48.69%
6 303 86.53%
Tak
Nr 2 16 124 7 032 7 030 43.60%
6 501 92.48%
Tak
Nr 3 15 901 6 651 6 646 41.80%
6 035 90.81%
Tak
Podsumowanie46 98520 97720 96044.61%18 83989.88%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 23702612,58%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 31363216,65%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 55093429,24%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 24582713,05%
15 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE KOMITET OBYWATELSKI 29382815,60%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNY ŚREM" 24281512,89%
Podsumowanie18 839162100,00%
Rada Powiatu Śremskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Skrzypniak Piotr50300 4.76%
121 Stępa Teodor48397 6.30%
122 Kmiecik Zofia Józefa53358 5.68%
141 Dudziński Wojciech44260 4.13%
1151 Rylski Jerzy Wojciech56371 5.89%
212 Szydłowski Roman Grzegorz58336 5.17%
241 Ruta Piotr Marcin38483 7.43%
242 Kociemba Mariusz Jacek52478 7.35%
244 Cicharski Daniel Sebastian36470 7.23%
251 Klaczyński Tomasz Robert38531 8.17%
2163 Michalska Elżbieta Maria54296 4.55%
321 Toboła Paweł Tadeusz55374 6.20%
341 Jahns Zenon Jan55461 7.64%
342 Ciesiółka Ewa34281 4.66%
351 Wojna Paweł51462 7.66%
3151 Waczyński Tadeusz Adam46179 2.97%
3163 Ratajczak Hanna Barbara48373 6.18%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 237026212,58%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 313632316,65%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 550934629,24%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 245827213,05%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE KOMITET OBYWATELSKI 293828215,60%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNY ŚREM" 242815212,89%
Tak
Podsumowanie18 83916217100,00%

Brak plików