Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem91419167 46785 07157630
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121424 10429 36214010
   gminy do 20 000 mieszkańców81208743 36355 70943620
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Brudzew61115104153Wójt3
gm. Dobra6111583751Burmistrz4
gm. Kawęczyn4151553636Wójt1
gm. Malanów491563250Wójt2
gm. Przykona3121592831Wójt1
gm. Tuliszków61015104361Burmistrz4
m. Turek14421623231Burmistrz6
gm. Turek791585176Wójt5
gm. Władysławów7101593951Wójt3
Podsumowanie579114171330640 29
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Turek 724 104682
Nr 2Gmina Turek, Gmina i Miasto Tuliszków, Gmina Władysławów720 954682
Nr 3Gmina Brudzew, Gmina Przykona, Gmina i Miasto Dobra.413 239647
Nr 4Gmina Kawęczyn, Gmina Malanów39 170636
Podsumowanie 2167 46724247
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 12 14 8 6 40
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 14 14 8 6 42
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 14 13 8 6 41
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 14 14 8 6 42
15 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ" KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE RiP 14 13 8 6 41
16 KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 14 14 7 6 41
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 24 065 11 157 11 149 46.33%
10 465 93.86%
Tak
Nr 2 20 958 12 321 12 307 58.72%
11 158 90.66%
Tak
Nr 3 13 239 7 879 7 874 59.48%
7 197 91.40%
Tak
Nr 4 9 169 4 922 4 920 53.66%
4 523 91.93%
Tak
Podsumowanie67 43136 27936 25053.76%33 34391.98%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 47784014,33%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 46774214,03%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 60734118,21%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 69284220,78%
15 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ" 50014115,00%
16 KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 58864117,65%
Podsumowanie33 343247100,00%
Rada Powiatu Tureckiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Pyziak Franciszek60832 7.95%
141 Zielony Aleksander Jarosław34624 5.96%
142 Dzieciątkowska-Pieścik Anita Teresa40484 4.62%
151 Kubiak Marek46461 4.41%
1151 Broniszewski Mirosław Paweł55422 4.03%
1161 Rybacki Roman Edmund56318 3.04%
1162 Sochacki Andrzej Jan55348 3.33%
211 Wojtkowiak Zdzisław Franciszek65793 7.11%
226 Trocha Henryk Michał69380 3.41%
242 Wojtkowiak Andrzej50358 3.21%
251 Golczyńska Małgorzata Jolanta46450 4.03%
252 Radecki Bohdan Zenon55789 7.07%
2151 Cichy Zdzisław60376 3.37%
2161 Kranc Henryk Krzysztof48525 4.71%
321 Rusek Wojciech Ryszard50565 7.85%
341 Karski Władysław Zenon411023 14.21%
351 Szklanko-Pawlic Katarzyna40517 7.18%
3151 Bartosik Zbigniew49458 6.36%
441 Krawczyk Krystian Piotr32318 7.03%
451 Bartosik Ryszard42498 11.01%
4161 Harasny Michał33568 12.56%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 477840214,33%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 467742214,03%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 607341518,21%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 692842520,78%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ" 500141315,00%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 588641417,65%
Tak
Podsumowanie33 34324721100,00%

Brak plików