Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem71117454 04368 94843430
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121320 04324 81511010
   gminy do 20 000 mieszkańców6907134 00044 13332420
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Damasławek4101542333Wójt2
gm. Gołańcz7111583447Burmistrz3
gm. Mieścisko5101593750Wójt4
gm. Skoki7101571722Burmistrz1
gm. Wapno2151533131Wójt1
m. Wągrowiec11321515158Burmistrz3
gm. Wągrowiec71515112828Wójt1
Podsumowanie437411147185369 15
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Wągrowiec720 043559
Nr 2Miasto i Gmina Gołańcz, Gmina Damasławek, Gmina Wapno513 502437
Nr 3Miasto i Gmina Skoki, Gmina Mieścisko411 594432
Nr 4Gmina Wągrowiec38 904527
Podsumowanie 1954 04318155
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 14 10 8 6 38
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 14 10 8 6 38
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 14 7 8 6 35
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 3       3
15 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE SAMORZĄDNOŚĆ WĄGROWIECKA 2000 KW SAMORZĄDNOŚĆ WĄGROWIECKA 2000 14 10 8 6 38
16 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE POROZUMIENIE SPOŁECZNE KW POROZUMIENIE SPOŁECZNE       3 3
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 20 043 8 815 8 813 43.97%
8 204 93.09%
Tak
Nr 2 13 503 7 551 7 548 55.90%
6 695 88.70%
Tak
Nr 3 11 593 4 899 4 897 42.24%
4 423 90.32%
Tak
Nr 4 8 903 3 512 3 512 39.45%
3 155 89.83%
Tak
Podsumowanie54 04224 77724 77045.83%22 47790.74%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 45163820,09%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 49533822,04%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 55993524,91%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 55832,48%
15 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE SAMORZĄDNOŚĆ WĄGROWIECKA 2000 67313829,95%
16 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE POROZUMIENIE SPOŁECZNE 12030,53%
Podsumowanie22 477155100,00%
Rada Powiatu Wągrowieckiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Pałczyński Piotr Tomasz19326 3.97%
121 Woźniak Robert Jan34372 4.53%
141 Springer Jerzy Andrzej52529 6.45%
142 Piasecki Jerzy Marek53354 4.31%
1151 Piechocki Michał Damian56932 11.36%
1152 Wojewódzka-Kucz Irena69260 3.17%
1158 Gąsiorek Stanisław Franciszek55272 3.32%
212 Bielecki Andrzej Jan62530 7.92%
221 Kranc Tomasz Bronisław52935 13.97%
223 Osuch Małgorzata Grażyna58346 5.17%
242 Grabowski Zbigniew56625 9.34%
2152 Jakubiak Grzegorz51540 8.07%
311 Synoracki Tadeusz54917 20.73%
312 Kida Stanisław60254 5.74%
341 Owczarzak Grzegorz Michał39336 7.60%
3151 Migasiewicz Krzysztof Włodzimierz55392 8.86%
426 Kufel Tomasz Władysław58349 11.06%
443 Bałdyga Grzegorz36174 5.52%
4151 Brzostowski Jacek Adam45346 10.97%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 451638420,09%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 495338422,04%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 559935524,91%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 55832,48%
-
15 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE SAMORZĄDNOŚĆ WĄGROWIECKA 2000 673138629,95%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE POROZUMIENIE SPOŁECZNE 12030,53%
-
Podsumowanie22 47715519100,00%

Brak plików