Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem3512943 64855 74937210
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121423 45829 57322010
   gminy do 20 000 mieszkańców2302520 19026 17615200
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Przemęt8131563440Wójt2
gm. Siedlec7121543138Wójt2
gm. Wolsztyn22421622164Burmistrz2
Podsumowanie3729511687242 6
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1gm. Przemęt410 741431
Nr 2gm. Siedlec49 449536
Nr 3gm. Wolsztyn923 458576
Podsumowanie 1743 64814143
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 8 8 18 34
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 8 8 18 34
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ   5 4 9
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLSZTYŃSKI BLOK WYBORCZY KWW WOLSZTYŃSKI BLOK WYBORCZY 8 7 18 33
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "POROZUMIENIE DLA GMIN I POWIATU" KWW "POROZUMIENIE DLA GMIN I POWIATU" 7 8 18 33
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 10 742 5 826 5 823 54.21%
5 057 86.85%
Tak
Nr 2 9 450 4 928 4 927 52.14%
4 198 85.20%
Tak
Nr 3 23 468 11 531 11 528 49.12%
10 520 91.26%
Tak
Podsumowanie43 66022 28522 27851.03%19 77588.76%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 44483422,49%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 39753420,10%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 91794,64%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLSZTYŃSKI BLOK WYBORCZY 45893323,21%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "POROZUMIENIE DLA GMIN I POWIATU" 58463329,56%
Podsumowanie19 775143100,00%
Rada Powiatu Wolsztyńskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Skorupka Stanisław54474 9.37%
123 Frąckowiak Janusz43399 7.89%
1154 May Sebastian26284 5.62%
1161 Zając Janusz Krzysztof53371 7.34%
221 Wita Andrzej53433 10.31%
242 Kolesiński Jacek45187 4.45%
2162 Sobkowiak Teresa52285 6.79%
2164 Birk Hieronim51406 9.67%
321 Rubach Leszek36376 3.57%
341 Skrobisz Jacek Józef43471 4.48%
343 Lis Wojciech38506 4.81%
3152 Mikołajewska Justyna Maria48443 4.21%
3153 Andrys Roman Franciszek54321 3.05%
31513 Nowak Michał30327 3.11%
3161 Kurp Ryszard Andrzej60798 7.59%
3162 Piosik Stanisław64375 3.56%
3164 Mrozkowiak Janusz44407 3.87%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 444834422,49%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 397534320,10%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 91794,64%
-
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLSZTYŃSKI BLOK WYBORCZY 458933423,21%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "POROZUMIENIE DLA GMIN I POWIATU" 584633629,56%
Tak
Podsumowanie19 77514317100,00%

Brak plików