Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem81207955 31770 26245440
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców81207955 31770 26245440
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Jastrowie6615214682Burmistrz5
gm. Krajenka5915165379Burmistrz5
gm. Lipka4111553544Wójt4
gm. Okonek881562544Burmistrz3
gm. Tarnówka381593256Wójt3
gm. Zakrzewo4101553149Wójt4
m. Złotów10151565757Burmistrz3
gm. Złotów5121594957Wójt4
Podsumowanie457912077328468 31
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1miasto Złotów515 053440
Nr 2gmina i miasto Jastrowie39 235529
Nr 3gmina i miasto Krajenka gmina Tarnówka38 289424
Nr 4gmina Złotów gmina Zakrzewo gmina Lipka515 515547
Nr 5miasto i gmina Okonek37 225421
Podsumowanie 1955 31722161
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 10 6 6 8 6 36
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 10 5 6 10 6 37
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 10 6   10 3 29
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 10 6 6 10 6 38
16 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA POWIATOWA "WSPÓLNY POWIAT" KW SWP "WSPÓLNY POWIAT"   6 6 9   21
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 15 053 7 522 7 481 49.70%
6 850 91.57%
Tak
Nr 2 9 232 4 455 4 454 48.25%
3 993 89.65%
Tak
Nr 3 8 290 4 661 4 659 56.20%
4 220 90.58%
Tak
Nr 4 15 395 7 764 7 762 50.42%
6 907 88.98%
Tak
Nr 5 7 225 4 108 4 107 56.84%
3 658 89.07%
Tak
Podsumowanie55 19528 51028 46351.57%25 62890.04%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 70553627,53%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 57013722,25%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 29332911,44%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 69073826,95%
16 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA POWIATOWA "WSPÓLNY POWIAT" 30322111,83%
Podsumowanie25 628161100,00%
Rada Powiatu Złotowskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Jaskólski Mirosław Stanisław521953 28.51%
113 Klóska Rafał Włodzimierz35158 2.31%
141 Fidler Tomasz Sylwester36539 7.87%
145 Pufal Karol57261 3.81%
151 Podmokły Jerzy50436 6.36%
211 Sikora Ryszard59755 18.91%
245 Runge Roman Stanisław57287 7.19%
2152 Harbuzińska - Turek Jadwiga Teresa63437 10.94%
341 Kitowski Marek55526 12.46%
3151 Zając Jan58504 11.94%
3161 Pietrzak Andrzej50451 10.69%
411 Kozicz Elżbieta Irena58411 5.95%
4510 Bieluszko Kazimierz69356 5.15%
4151 Goławski Ryszard511085 15.71%
4152 Podlewski Jerzy Wiktor64297 4.30%
4161 Trela Kazimierz62829 12.00%
511 Duszara Romuald Michał59415 11.34%
5151 Jasiłek Andrzej Kazimierz561115 30.48%
5152 Kwaśny Zdzisław58314 8.58%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 705536527,53%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 570137422,25%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 293329211,44%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 690738626,95%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA POWIATOWA "WSPÓLNY POWIAT" 303221211,83%
Tak
Podsumowanie25 62816119100,00%

Brak plików