Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem4663938 57448 68135130
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121419 54424 17318010
   gminy do 20 000 mieszkańców3453519 03024 50817120
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Białogard5101552737Wójt2
m. Białogard18421520201Burmistrz3
gm. Karlino6151585959Burmistrz4
gm. Tychowo61015134361Burmistrz3
Podsumowanie35396631149358 12
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Białogard919 5446100
Nr 2Gmina Białogard, Gmina Tychowo511 768656
Nr 3Miasto i Gmina Karlino37 262529
Podsumowanie 1738 57417185
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 17 10 6 33
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 15 10 5 30
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 17 10 6 33
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 18     18
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE BIAŁOGARD KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE BIAŁOGARD 18 10 6 34
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA GMINA XXI KWW WSPÓLNA GMINA XXI   10 6 16
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNYCH KWW N 15 6   21
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 19 547 10 006 9 979 51.05%
9 377 93.97%
Tak
Nr 2 11 768 5 750 5 748 48.84%
5 153 89.65%
Tak
Nr 3 7 262 3 660 3 655 50.33%
3 207 87.74%
Tak
Podsumowanie38 57719 41619 38250.24%17 73791.51%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 24113313,59%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1657309,34%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 48823327,52%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1212186,83%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE BIAŁOGARD 50993428,75%
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA GMINA XXI 1205166,79%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNYCH 1271217,17%
Podsumowanie17 737185100,00%
Rada Powiatu w Białogardzie - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
112 Stachowiak Małgorzata Zofia47382 4.07%
141 Turnik Janusz Marian48853 9.10%
142 Walasek Tomasz Jacek46401 4.28%
143 Lewandowski Marek54367 3.91%
151 Strzałkowska Izabella Maria52367 3.91%
1131 Bagiński Krzysztof Józef46492 5.25%
1132 Hynda Tomasz Wiktor44575 6.13%
1133 Raczewski Zbigniew Krzysztof54387 4.13%
1151 Połuboczko Jan Antoni49444 4.73%
221 Tatys Romuald55253 4.91%
241 Wasiak Rajmund Rafał35507 9.84%
243 Myczka Maciej Wojciech43321 6.23%
2131 Budzyła Henryk54432 8.38%
2134 Bartman Jerzy Bogusław42269 5.22%
341 Miśko Waldemar Włodzimierz49596 18.58%
3131 Korzeniowski Jan Stanisław51205 6.39%
3141 Madejski Robert Jacek44473 14.75%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 241133113,59%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 16573019,34%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 488233627,52%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 12121816,83%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE BIAŁOGARD 509934628,75%
Tak
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA GMINA XXI 12051616,79%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNYCH 12712117,17%
Tak
Podsumowanie17 73718517100,00%

Brak plików