Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem6963140 49950 78933240
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121417 96522 42515010
   gminy do 20 000 mieszkańców5752722 53428 36418230
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Bierzwnik361592348Wójt3
gm. Choszczno15421728223Burmistrz5
gm. Drawno6715114381Burmistrz5
gm. Krzęcin261521230Wójt2
gm. Pełczyce441561747Burmistrz2
gm. Recz341551651Burmistrz3
Podsumowanie33319640139480 20
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1gminy: Bierzwnik, Krzęcin37 153422
Nr 2gmina Choszczno717 965453
Nr 3gminy: Drawno, Recz48 963324
Nr 4gmina Pełczyce36 418419
Podsumowanie 1740 49915118
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 6 14 8 6 34
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 6 14 8 6 34
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 4 11   3 18
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SPOŁECZNE I LEWICA POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNE I LEWICA 6 14 8 4 32
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 7 161 4 174 4 169 58.22%
3 682 88.32%
Tak
Nr 2 17 903 9 271 9 255 51.70%
8 615 93.08%
Tak
Nr 3 8 963 4 973 4 970 55.45%
4 452 89.58%
Tak
Nr 4 6 426 3 144 3 140 48.86%
2 856 90.96%
Tak
Podsumowanie40 45321 56221 53453.23%19 60591.04%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 66573433,96%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 69633435,52%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1268186,47%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SPOŁECZNE I LEWICA POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO 47173224,06%
Podsumowanie19 605118100,00%
Rada Powiatu w Choszcznie - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
124 GIBERT Bogumił Stanisław51445 12.09%
141 BRZUSTOWICZ Bogdan Wojciech44499 13.55%
1131 KOWALCZYK Władysław Jerzy62317 8.61%
221 LUBINIECKI Roman66671 7.79%
222 GACEK Stanisław34409 4.75%
242 CHRUŚCIEL Ryszard Ambroży49414 4.81%
243 BIL Konrad Mieczysław44527 6.12%
246 ZANIEWSKA Barbara Anna53323 3.75%
2414 KASZAK Wioletta43454 5.27%
2131 PUCZYŃSKI Tadeusz63445 5.17%
322 KUŹMIŃSKI Jan Tadeusz58568 12.76%
345 JAGIEŁŁO Jan61266 5.97%
3132 BUCHAJCZYK Małgorzata Grażyna51431 9.68%
3134 KONOPELSKI Andrzej46433 9.73%
421 DYCHA Stanisław Edward60651 22.79%
423 KROPIŃSKI Wiesław Krzysztof52225 7.88%
441 ŚLIŻEWSKI Lesław52436 15.27%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 665734633,96%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 696334735,52%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1268186,47%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SPOŁECZNE I LEWICA POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO 471732424,06%
Tak
Podsumowanie19 60511817100,00%

Brak plików