Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem6903947 59859 45744240
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców6903947 59859 45744240
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Czaplinek861552555Burmistrz4
gm. Drawsko Pomorskie1371572542Burmistrz2
gm. Kalisz Pomorski4415133072Burmistrz4
gm. Ostrowice291561826Wójt1
gm. Wierzchowo351551745Wójt2
gm. Złocieniec1481585386Burmistrz4
Podsumowanie44399044168326 17
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Cały obszar gmin Czaplinek i Wierzchowo513 295542
Nr 2Cały obszar gmin Drawsko Pomorskie i Kalisz Pomorski.719 563675
Nr 3Cały obszar gmin Ostrowice i Złocieniec.514 740651
Podsumowanie 1747 59817168
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 10 14 10 34
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 10 12 10 32
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 9 12 8 29
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ   10 6 16
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNE FORUM SAMORZĄDOWE POJEZIERZE DRAWSKIE KWW NFS POJEZIERZE DRAWSKIE 7 13 10 30
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA NASZ POWIAT - TO MY KWW NASZA GMINA NASZ POWIAT - TO MY 6 14 7 27
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 13 298 6 878 6 876 51.71%
5 987 87.07%
Tak
Nr 2 19 568 8 879 8 873 45.34%
8 091 91.19%
Tak
Nr 3 14 729 6 859 6 806 46.21%
6 252 91.86%
Tak
Podsumowanie47 59522 61622 55547.39%20 33090.14%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 50243424,71%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 33083216,27%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 37692918,54%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1662168,18%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNE FORUM SAMORZĄDOWE POJEZIERZE DRAWSKIE 30073014,79%
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA NASZ POWIAT - TO MY 35602717,51%
Podsumowanie20 330168100,00%
Rada Powiatu w Drawsku - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Przybyła Janusz57584 9.75%
121 Mikołajczyk Stanisław63448 7.48%
141 Woś Wiktor65462 7.72%
142 Lauersdorf Jerzy Kazimierz68496 8.28%
1141 Polak Genowefa60457 7.63%
211 Cybula Stanisław58778 9.62%
212 Hypki Michał Robert31374 4.62%
216 Samek Halina54897 11.09%
241 Czerwiński Krzysztof Jan40350 4.33%
2131 Mieczkowski Zbigniew58209 2.58%
2143 Garbacz Janusz51222 2.74%
21411 Ptak Zbigniew55448 5.54%
328 Adamczyk Ireneusz Stanisław47388 6.21%
342 Zacharzewski Krzysztof Robert39306 4.89%
352 Chmiel Wojciech Eugeniusz62438 7.01%
3131 Uryn Zofia61271 4.33%
3133 Włodarczyk Waldemar Krzysztof52458 7.33%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 502434424,71%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 330832216,27%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 376929418,54%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 16621618,18%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNE FORUM SAMORZĄDOWE POJEZIERZE DRAWSKIE 300730314,79%
Tak
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA NASZ POWIAT - TO MY 356027317,51%
Tak
Podsumowanie20 33016817100,00%

Brak plików