Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem61023063 45479 55249330
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców242646 63758 07236020
   gminy do 20 000 mieszkańców4602416 81721 48013310
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Goleniów18321618188Burmistrz5
gm. Maszewo561552456Burmistrz3
gm. Nowogard18321618218Burmistrz5
gm. Osina271541636Wójt2
gm. Przybiernów351551233Wójt2
gm. Stepnica361551633Wójt2
Podsumowanie493010231104564 19
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto i Gmina Goleniów827 108442
Nr 2Miasto i Gmina Nowogard619 529442
Nr 3Gminy: Osina, Stepnica, Przybiernów, Maszewo516 817432
Podsumowanie 1963 45412116
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 8 12 8 28
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 13 12 9 34
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 16 11 10 37
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 5 7 5 17
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 27 115 11 015 11 004 40.58%
10 032 91.17%
Tak
Nr 2 19 537 9 583 9 579 49.03%
8 700 90.82%
Tak
Nr 3 16 821 8 332 8 321 49.47%
7 190 86.41%
Tak
Podsumowanie63 47328 93028 90445.54%25 92289.68%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 61872823,87%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 65623425,31%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 105763740,80%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 25971710,02%
Podsumowanie25 922116100,00%
Rada Powiatu w Goleniowie - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
112 FARYNIARZ DANUTA56491 4.89%
121 RYBICKA GIZELA ELŻBIETA55651 6.49%
124 SOROCZYŃSKI LESZEK ANDRZEJ48304 3.03%
141 STANISŁAWSKI TOMASZ MARCIN38744 7.42%
142 JARLACZYŃSKA JOLANTA RENATA47701 6.99%
143 BARTOSZEWSKI MICHAŁ EUGENIUSZ61469 4.68%
146 ZALEWSKI MARIUSZ SŁAWOMIR46438 4.37%
151 KIJKO PIOTR PAWEŁ39430 4.29%
212 LEMBAS KAZIMIERZ62913 10.49%
213 WŁODARCZYK WOJCIECH GRZEGORZ58666 7.66%
221 KULINICZ TOMASZ TEODOR341148 13.20%
222 KORKOSZ JÓZEF DARIUSZ45436 5.01%
241 FEDORCZUK-SMOLIRA ANNA IWONA52633 7.28%
242 FEDEŃCZAK MARCIN30439 5.05%
311 SIWEK CZESŁAW61405 5.63%
328 DOMARADZKA DANUTA ELŻBIETA51496 6.90%
341 KALECZYC WITOLD45594 8.26%
342 KOTWICKA ŁUCJA45488 6.79%
343 GRODŹ BOGUSŁAW MARIAN52555 7.72%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 618728423,87%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 656234525,31%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1057637940,80%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 259717110,02%
Tak
Podsumowanie25 92211619100,00%

Brak plików